Vattenresurser för framtiden

Med ett förändrat klimat finns behov att göra klimatanpassade åtgärder idag för att möta förändringar i vattenresurser i framtiden. Vi hjälper dig att ta fram beslutsunderlag anpassade till din verksamhet.

Ett förändrat klimat kan innebära varmare somrar, kortare vintrar och ändrade nederbördsförhållanden. Detta påverkar hur samhället kan använda naturresursen vatten. För att säkerställa att resursen används hållbart och effektivt även i framtiden behöver många sektorer i samhället anpassas till dessa nya förhållanden.

Vi hjälper dig klimatanpassa vattenresurser

De senaste klimatscenarierna visar att klimatets förändringar kan medföra att vattentillgången idag inte blir densamma i framtiden. Det kommer att bland annat påverka dricksvattenförsörjningen. En del områden kan få ökade problem med torka på grund av att avdunstningen blir högre. För andra områden kan översvämningar bli mer frekventa eller svårare orsakade av större regnmängder eller kraftigare regn på kortare tid. Problem med både torka och översvämningar kan uppstå på samma områden under olika perioder.

Vattenglas

Med ett varmare klimat påverkas snötillgången för skidanläggningar och vårflodens toppar kan komma att förändras. Vi blir ditt stöd genom att ta fram ett gediget beslutsunderlag inför din klimatanpassning av vattenresurser.

Utgår från senaste klimatforskningen

SMHI har lång erfarenhet av klimatologiska analyser och effektstudier för såväl offentliga som privata aktörer. Våra konsulter har ett nära samarbete med den forskning som sker vid Rossby Centre, SMHIs forskningsavdelning för klimat, vilket ger oss goda möjligheter att använda det senaste forskningsresultaten för olika typer av effektstudier.