Dataunderlag för vattenbalans vid deponier

Sedan 2010 ställer Naturvårdsverket krav på deponier att rapportera ett antal
meteorologiska parametrar. SMHI erbjuder sina deponikunder dataunderlag,
både som modellberäknade och observerade data.

SMHI erbjuder två olika lösningar för att möta kraven och hjälper er att för att kunna bedöma hur väl dränering, bottentätning, lakvattenuppsamling fungerar. Den ena metoden baseras på hydrologiska modellberäkningar med S-HYPE modellen, medan den andra metoden i större utsträckning baseras på mätningar. 

Hydrologiska modellberäkningar

Den hydrologiska modellen S-HYPE levererar modellresultat
för hela Sverige. Modellen är kalibrerad mot punkter där det finns observerad vattenföring. Den beräknar bland annat nederbörd, avrinning och avdunstning i mm på dygnsupplösning.

Lokala mätningar och modelldata

Avdunstningen beräknas med en formel där temperaturen har en avgörande betydelse. För bästa resultat bör temperaturen mätas så exakt som möjligt. Här kan mätningar från SMHI, modelldata eller egna mätningar vid deponin användas. SMHI kan vid behov rekommendera mätinstrument för temperatur och/eller nederbörd, erbjuda installationer, underhåll och funktionskontroll
samt insamling och granskning av data.

Data från SMHIs närliggande stationer kan hämtas som Öppna data från www.smhi.se utan kostnad. Vi erbjuder stöd och hjälp att ta fram och distribuera stationsdata mot en mindre avgift.

Leverans av resultat

De beställda dataunderlagen skickas automatiskt och periodiskt till abonnerande kunder, som en sammanställning av data i Excelformat via E-post två gånger per år eller enligt annat överenskommet schema.

Vi på SMHI, i samråd med aktuell tillståndsmyndighet, hjälper dig att välja den bästa lösningen. Kontakta oss för mer information och prisförlag.