Underlag till omprövning av vattenkraft

SMHI har lång erfarenhet av att arbeta tillsammans med vattenkraftsindustrin och erbjuder utredningar som underlag för den nationella planen för omprövning av vattenkraft.

Mer information om vårat erbjudande kommer dyka upp här men har ni redan nu frågor om hur vi kan hjälpa er kontakta Helen Ivars Grape på helen.ivars.grape@smhi.se eller 011-495 82 20