SMS och e-post vid risk för högt havsvattenstånd

SMHI kan erbjuda en skräddarsydd larmtjänst kopplat till prognos och observation för havsvattenstånd. Larmutskick görs via sms och e-post till dig som kund när de tröskelvärden du själv valt överskrids.

Om din verksamhet påverkas när havsvattenståndet når vissa nivåer både, låga och höga, kan vi hjälpa dig att vara mer förberedd. Du bestämmer referensnivåer för förvarning och larm och vi levererar sms och e-post till berörda personer när risknivåerna förväntas nås.

Larmmeddelande vid risknivåer två dygn framåt

Du som kund väljer själv vilka nivåer som SMHI ska larma för. Larm skickas därefter ut via SMS och e-post om SMHIs observationer eller prognoser indikerar att tröskelnivåerna kommer överskridas inom en 48-timmarsperiod.

Exempel:
Valda kriterier för utskick kopplat till observation och prognos:

• Tröskelvärde för larm är: 1,2 m+ över normalhavsvattenstånd.

• Tröskelvärde för förvarning är: 1m+ över normalhavsvattenstånd.

Kunden får larm via sms och mejl om observationen eller prognosen visar att larmkriteriet uppfylls inom 48-timmarsperioden.

Kunden får förvarning via sms och mejl om prognosen visar att förvarningskriteriet uppfylls inom 48-timmarsperioden.

Uppdatering av prognoser var sjätte timme

Var sjätte timme uppdateras prognoserna och det skickas ett nytt larm via sms och e-post tills det att inget av kriterierna uppfylls längre.

Sms-et innehåller kortfattad information om att larmkriterierna uppfylls och e-postmeddelandet innehåller observation (för de senaste 6 timmarna) följt av prognos för havsvattenstånd, vindhastighet och vindriktning för de kommande 48 timmarna.

Vi kommer att utföra ett test av larmutskicken via mejl och sms innan tjänsten produktionssätts.

Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta oss så berättar vi mer.