SMS och e-post vid risk för högt havsvattenstånd

SMHI kan erbjuda en skräddarsydd larmtjänst kopplat till prognos och observation för havsvattenstånd. Larmutskick görs via sms och e-post till dig som kund när de tröskelvärden du själv valt överskrids.

Om din verksamhet påverkas när havsvattenståndet når vissa nivåer både, låga och höga, kan vi hjälpa dig att vara mer förberedd. Du bestämmer referensnivåer för förvarning och larm och vi levererar sms och e-post till berörda personer när risknivåerna förväntas nås. Kunder som idag nyttjar tjänsten är bl. a. Vellinge Kommun och Ängelholmshem, där SMHI levererar larm via sms och e-post.

Larmmeddelande vid risknivåer två dygn framåt

Du som kund väljer själv vilka nivåer som SMHI ska larma för. Larm skickas därefter ut via SMS och e-post om SMHIs observationer eller prognoser indikerar att tröskelnivåerna kommer överskridas inom en 48-timmarsperiod.

Exempel på kriterier och rutiner

Valda kriterier för utskick kopplat till observation och prognos:

• Ditt tröskelvärde för larm är: 1,2 m+ över normalt havsvattenstånd.
Du som kund får larm via sms och mejl om observationen eller prognosen visar att larmkriteriet uppfylls inom 48-timmarsperioden.

• Ditt tröskelvärde för förvarning är: 1m+ över normalt havsvattenstånd.
Du som kund får förvarning via sms och mejl om prognosen visar att förvarningskriteriet uppfylls inom 48-timmarsperioden.

Uppdatering av prognoser var sjätte timme

Var sjätte timme uppdateras prognoserna och det skickas ett nytt larm via sms och e-post tills dess att inget av kriterierna uppfylls längre.

Sms:et innehåller kortfattad information om att larmkriterierna uppfylls och e-postmeddelandet innehåller observation (för de senaste sex timmarna) följt av prognos för havsvattenstånd, vindhastighet och vindriktning för de kommande 48 timmarna.

Vi utför ett test av larmutskick via mejl och sms till din verksamhet innan tjänsten produktionssätts.

Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta oss så berättar vi mer.

Havsvattenlarm