SMHI HYDRO Gwh med MONTEL ger tillrinning i Gwh för Sverige och Norge

Handeln på den nordiska energimarknaden kräver djup kunskap om tillgänglighet av vatten för vattenkraftsproduktion i dessa två nordiska länderna.

Hydrologisk information för finansiell handel via NordPool

Vi erbjuder hydrologisk information för Sverige och Norge med nederbörd, snö, markvatten och tillrinning. Resultaten är baserade på SMHIs egenutvecklade moderna hydrologiska modell för Europa; E-HYPE och prognoserna visas i den mest relevanta formen, dvs GWh. Modellen körs dagligen och inkommande och utgående data övervakas och analyseras av hydrologer med erfarenhet i energimarknaden. Nya resultat levereras till kunderna varje morgon.

Vilka är fördelarna för dig som Trader?

  • GWh-prognoser per prisområde för både Norge och Sverige totalt.
  • Dagliga uppdateringar av veckoprognoser
  • Ger möjlighet att dra nytta av det hydrologiska läget
  • Ger underlag för att kunna agera snabbt
  • Tillgång till SMHIs långa erfarenhet inom hydrologisk modellering för vattenkraftsindustrin