SMHI HYDRO Gwh med Energy Quantified by MONTEL ger tillrinning i Gwh för Europa

Handeln på den nordiska och europeiska energimarknaden kräver djup kunskap om tillgänglighet av vatten för vattenkraftsproduktion i de europiska länderna.

Hydrologisk information för finansiell handel via NordPool

SMHI Hydro GWh ger dig tillrinningsprognoser för 15-dygn och 8 månader framåt för nitton länder i Europa. Prognoserna uppdateras varje dag och presenteras på vår partner Energy Quantified by Montels hemsida. Tillrinningsprognoser för ytterligare fler europeiska länder kommer att tas fram och 45-dagarsprognoser kommer börja levereras under året. Resultaten är baserade på SMHIs egenutvecklade moderna hydrologiska modell för Europa; E-HYPE. SMHIs modeller ger dig ett fullständig hydrologiskt paket med både tillrinning effektiv nederbörd, markvatten och snö.

Vilka är fördelarna för dig som Trader?

  • GWh-prognoser per land och per prisområde
  • Dagliga uppdateringar av 15-dagarsprognoser och 8 månaders-prognoser för Sverige, Norge, Finland, Italien, Schweiz, Österrike, Frankrike, Tyskland, Spanien, Portugal, Bosnien och Hercegovina, Bulgarien, Kroatien, Grekland, Makedonien, Montenegro, Rumänien, Serbien och Slovenien.
  • Ger möjlighet att dra nytta av det hydrologiska läget
  • Ger underlag för att kunna agera snabbt
  • Tillgång till SMHIs långa erfarenhet inom hydrologisk modellering för vattenkraftsindustrin