Kontroll av vattendomar

SMHI kontrollerar hur vattenhushållningsbestämmelserna följs, på uppdrag av Miljödomstolarna, genom kontroller av vattenstånd och vattenflöden på inkommande rapporter för totalt cirka 120 regleringar. Kontrollerna görs inte i realtid utan för föregående kalenderår i efterhand. Vid avvikelser från vattendomen görs en anmälan till länsstyrelsen i berört län. Länsstyrelsen utgör tillsynsmyndighet och ansvarar för meddelande av förelägganden eller anmälan till åklagare.

SMHI gör inspektioner i fält vid varje reglering vart femte år, då besiktningar av peglar och kalibreringar av avbördningssamband utförs.

Klicka på kartan för information om vilka regleringar som SMHI har kontrollansvar för.