Vintertrafik Plus

Låt dig inte överraskas av halt väglag! SMHI hjälper dig att planera för halka.

SMHIs paket för vinterväghållning hjälper dig att vara beredd på halka och planera så att du kan vidta rätt åtgärd i tid. För att förbereda omhändertagande av snö och is kan SMHI bistå med relevanta prognoser och kartor flera dagar framåt och konsultation av våra erfarna meteorologer. För att följa nederbördsområden kan SMHI ge radarinformation var femtonde minut. SMHIs prognoser är tillgängliga alla dygnets 24 timmar.