Utbildning – Lär dig meteorologens knep!

Vi erbjuder föreläsningar och utbildningar inom grundläggande och fördjupad meteorologi med din verksamhet i fokus. Hur tillgodogör du dig väderprognoser på bästa sätt? Hur bedömer du träffsäkerheten i prognosen? Vad händer när en front drar in? Ger de där molnen regn?

Vinterväghållning

Vi har under många år utbildat entreprenörer och utkallningsansvariga  i vägmeteorologi. Den här utbildningen riktar sig till dig som arbetar med snöröjning och halkbekämpning. Den behandlar grundläggande meteorologi och fördjupning av väder som ger halka. Hur skapar du dig en ”inre väderbild”? När kan du inte lita på en radarbild? När ska en åtgärd bäst utföras? Ladda hem programmet som du hittar här till höger.

Bygg och anläggning

Den här utbildningen riktar sig mot bygg- och anläggningsföretag som utför väderkänsliga arbetsmoment så som asfaltering, gjutning, kranlyft och målning. Lär dig att tolka radarbilder, hur du upptäcker skurmoln, hur du bedömer träffsäkerheten i prognosen och andra smarta knep.

Djup branschkunskap

Alla våra föredragshållare är meteorologer eller forskare på SMHI och många av dem arbetar dagligen med branschanpassade väderprognoser för snöröjning och bygg och anläggning.

Utbildningar kan arrangeras på plats hos er eller i våra lokaler och kan då kombineras med ett studiebesök på SMHI.