Spårhållning

Anpassad väderinformation som kan vara till stor hjälp för att bestämma operativa insatser för dig som arbetar med spårhållning och spårtransporter.

Tätt snöfall, speciellt i kombination med kraftig vind kräver insatser av extra resurser för att hålla järnvägen öppen och i funktion. Om underkyld nederbörd dyker upp eller nära havsområden där saltavsättning på kraftledningarna är vanligt, så ställer det ofta till med allvarliga problem för järnvägstrafiken. SMHI tillhandahåller skräddarsydd väderinformation som underlag för planering och genomförande av olika banhållningsaktiviteter.

Regelbundet uppdaterade och detaljerade dagliga prognoser kompletteras av meteorologer vid SMHI som är tillgängliga för konsultation under dygnets alla 24 timmar.

Framförallt under sommaren så ställer åskväder till andra problem för personal och trafik. För att varna i tid ställer SMHI åskprognoser och dagliga riskbedömningar för bättre planering och förberedelse. Periodvis under året uppkommer stora problem genom spårhalka. Här kan SMHIs prognoser vara ett stöd när spårtvätt skall genomföras.