SMHIs specialprognoser underlag för säkrare vintervägar

Vinterväglag är utmanande för de flesta av oss, men kanske allra mest för dem som arbetar med och ansvarar för halkbekämpning och snöröjning. När temperaturen ligger kring noll grader och vädret är ostadigt med regn och snö om vartannat, är det svårt att planera vilka åtgärder som behövs. SMHIs meteorologer finns då tillgängliga med färska prognoser och underlag för att underlätta för dem som sköter våra vintervägar.

Det är väldigt svårt för dem som ansvarar för halkbekämpningen och snöröjning med vintrar där temperaturen pendlar kring nollan och det ömsom regnar, snöar samt töar och fryser. De ansvariga behöver beslutsunderlag för hur de ska hushålla med sina resurser som sand, salt med mera, samt maskiner och personal. Trafikverket och nära hälften av Sveriges kommuner använder tjänsten SMHI Vinterväg.

– Våra prognoser utgår från modellering av atmosfären och beräkningar utifrån detta. I specialprognoserna för vinterväg har vi speciella prognosmodeller som kombinerar väderprognosen med vägens egenskaper. Alltså hur vägbanan är uppbyggd. Från gång- och cykelbanor till motorvägar och broar, säger Claes Kempe som är meteorolog och säljansvarig för SMHI VinterVäg.

– En halv grad kan avgöra med vilken metod man ska bekämpa eller förebygga halka. Då är det bra att vi kan ha en tät dialog med kunderna och vara behjälpliga genom konsultation. Meteorologerna ger då en personlig vägledning om hur sannolika prognoserna är och hur de ska tolkas.
 

Bil på vintrig skogsväg med snö på träden

Meteorologer arbetar dygnet runt för säkrare vintervägar

Hela vintersäsongen jobbar meteorologer dygnet runt för vinterväghållare som har vintervägsabonnemang. Meteorologerna på SMHI levererar tjänster till Trafikverket (och deras underentreprenörer) och cirka 120 kommuner. Dessutom tillkommer fältservice till Sveriges största flygplatser.

För Trafikverket och deras entreprenörer ger SMHI väderinformation, prognoser och varningstjänster för väg- och spårtrafik med bland annat nio briefingar per dag till ledningsenheterna. Informationen är nationellt täckande och uppdelat på 40 områden.

– Till kommunerna är prognosen fokuserad på centralorten för att kunna ge det mest precisa stödet. Det som vi alltid tar noga ställning till är vägyttemperaturen, speciellt då den ligger nära noll grader. Detta är centralt för halkbedömningen, säger Krister Bengtsson, övergripande produktionschef för SMHI vinterproduktion.

Kontakten med kunderna viktig

– SMHIs kunder har tillgång till webbportaler som innehåller olika typer av information, allt från allmän väderinformation till mycket ”specifik” information för den aktuella kunden. Kommunerna och flygplatserna får speciella kommentarer om halksituationen i sitt område. Kontakten med kunderna för att underlätta verksamheten är väsentlig, så vi har även konsultation till de som väljer att ha det. Briefingarna sker via telefon eller Skype, berättar Krister och fortsätter:

– Antalet kontakter per dag med våra kunder är kraftigt väderberoende, men Trafikverkets planerare av vinterväghållning har vi regelbunden kontakt med. De som finns på vägarna för att halkbekämpa och snöröja hör huvudsakligen av sig vid problemsituationer, men då känns det bra att kunna ha den dialogen med dem.

Små felprognoser kan få stora konsekvenser i halksituationer, så arbetet är intensivt och meteorologiskt svårt. SMHI larmar kunden om det blir aktuellt med en korrigerad prognos.

Vid besvärligt väderläge går det också ett larm från SMHI via sms eller telefon till dem som har valt att ha en varningstjänst.