Ny tjänst för vinterväghållare

Inför vintersäsongen har SMHIs erbjudande för vinterväghållare fått en ny tjänst, SMHI VinterVäg. Det är en webbtjänst som ska göra det lättare att överblicka väderläget och snabbt fatta beslut när det finns risk för frost, ishalka och snö. För att förstå vilka utmaningar och problem vinterväghållare möter i vardagen har SMHI besökt många av sina kunder under utvecklingen.

– Vinterväghållare är i behov av att snabbt kunna fatta beslut utifrån väderläget. För att möta det behovet innehåller SMHIs nya vinterväghållningstjänst en snabböversikt som direkt ger en bild av nuläget och som också kan anpassas av användaren, säger Erik Ernerudh, produktchef.

Till hjälp finns också nya radarbilder, så kallad klassad nederbördsradar, som ger information om vilken form av nederbörd som faller samt en loggboksfunktion där användarna kan journalföra sina arbetsinsatser. En annan nyhet är möjligheten att kunna se bilder från Trafikverkets väglagskameror. På så vis kan vinterväghållaren göra en bedömning av en utsatt plats utan att behöva åka ut och inspektera på plats varje gång.

Förbättrade möjligheter att förutse halkrisk

SMHI VinterVäg innehåller aktuell, lokal vägväderdata från Trafikverkets nät av stationära mätstationer, VViS. SMHI har också inlett ett samarbete med teknikföretaget Mowic. Där SMHI erbjuder vägväderstationen TrackICE tillsammans med en unik halkriskprognos.

I tjänsten ingår även en ny version av RoadWizard, ett verktyg där användaren nu kan överblicka ännu tätare observationer samt prognoser för vägstatus, yttemperatur, frostutfällning, ishalka och andra viktiga parametrar för landets alla vägväderstationer. Yttemperaturer och parametrarna närmast vägen beräknas med hjälp av en nyutvecklad prognosmodell.

Översiktsvyn med prognoser i SMHI VinterVäg.
Översiktsvyn med prognoser i SMHI VinterVäg. Förstora Bild