Utbildning inom klimat och klimatanpassning

Vi erbjuder föreläsningar och skräddarsydda utbildningar om klimat, klimatförändring och klimatanpassning. Vår målgrupp är konsulter, företag, kommuner och myndigheter.

Den globala uppvärmningen, dess effekter och konsekvenser väcker frågor i alla samhällssektorer. Vi vet att klimatförändringen pågår och den utvecklingen fortsätter långt in i framtiden. Mycket görs globalt för att ställa om energiförsörjningen och även andra åtgärder utförs för att minska utsläppen av växthusgaser. Detta är nödvändigt och bromsar uppvärmningen, men den upphör inte helt. Därför måste vi anpassa samhället till att klimatet förändras.

Exakt hur klimatet förändras i framtiden är osäkert, framförallt för att det beror på hur utsläppen av växthusgaser blir framöver. Kunskapen ökar dock om hur klimatförändringen kommer att påverka förhållandena i Sverige. Medvetenheten växer om att vi behöver ta hänsyn till klimatet och dess variationer då olika beslut fattas. Det gäller exempelvis investeringar i infrastruktur och dimensionering av stora anläggningar.

En dialog med våra experter kan öka förståelsen för klimatförändringens orsaker, effekter och konsekvenser. Det ger stöd i arbetet att anpassa och förändra er verksamheten, så att den med högre säkerhet kan klara utmaningarna i det framtida klimatet.

Fokus på er verksamhet

Vi erbjuder utbildningar i klimat och klimatanpassning som utgår från era kunskapsbehov, erfarenheter och intressen. Vi kan genomföra utbildningar som omfattar allt från en timme till flera dagar.

Den vetenskapliga bakgrunden till klimatförändringen och de förväntade effekterna, kopplat till er region eller bransch är grunden i våra utbildningar. Vi presenterar olika klimatfaktorer och hur de kan kopplas till er verksamhet. Våra experter informerar om hur konkreta handlingsplaner och strategier för klimatanpassning kan tas fram. Ni får också en inblick i vilka planeringsunderlag som krävs för att få fram en klimatanpassningsplan.

Utbildningar kan arrangeras på plats hos er eller i våra lokaler i Norrköping. Då finns även möjlighet att kombinera med ett studiebesök på SMHI och den meteorologiska prognoscentralen.

Gedigen kunskap hos våra föreläsare

Alla våra föredragshållare har en naturvetenskaplig bakgrund, några även med samhällsvetenskaplig inriktning. Många av dem arbetar dagligen med klimatfrågan genom att ta fram professionella beslutsunderlag till myndigheter, kommuner och företag.

Varje föreläsare sätter sin egen personliga prägel på budskapet, men engagemanget i klimatfrågan och vår gemensamma framtid är något de alla delar.

SMHI medarbetare klimat