Sten Bergström, klimatexpert

Sten Bergström är professor och tidigare forskningschef på SMHI. Idag arbetar han på avdelningen Miljö & Säkerhet i Norrköping, där han som expert ofta blir engagerad i klimatrelaterade uppdrag. Sten har de senaste åren haft mycket kontakt med myndigheter, företag och allmänheten i klimatfrågan, både i Sverige och utomlands.

Varför känns det viktigt att sprida kunskap inom klimatfrågan?

Sten Bergström sept 2009
Foto Sverker Magnusson

- Det är en fråga som berör alla och där det finns stor efterfrågan på kunskap. Samtidigt är mediautbudet av information enormt och svåröverskådligt och debatten upplevs säkert som förvirrande av många.

Där finns de som förnekar att detta överhuvudtaget är ett problem och de som skyller allt som händer på att klimatet har ändrats. Det är därför mycket viktigt att förmedla saklig information om klimatfrågan baserad på verklig kunskap.

På SMHI finns det gott om såväl data som kunskap som kan hjälpa till med förståelsen för vad som egentligen håller på att hända med klimatet och vad detta kommer att betyda för framtiden.

Vilka är dina största intressen?

- Jag har alltid varit intresserad av samhällsutveckling, politik och frågan om hur vi utnyttjar jordens resurser. Just nu är jag mest intresserad av de senaste vetenskapliga rönen om klimatets utveckling, polarisarna och havets framtida nivåer.

Jag tycker också att det är intressant och viktigt att föra en diskussion om detta med de samhällssektorer som berörs mest. Privat är jag dessutom intresserad av friluftsliv, speciellt i skärgårdsmiljö.

Hur blev du intresserad av väder och klimat?

- Frågan hänger intimt ihop med miljöfrågan och den har engagerat mig ända sedan studietiden på Lunds Tekniska Högskola under de politiskt intressanta åren 1967-1971. Redan då var faktiskt klimatfrågan aktuell även om andra miljöfrågor fick större utrymme.

Intresset för just klimatfrågan har sedan vuxit efterhand under den långa period som jag ägnat mig åt forskning inom SMHI. Speciellt under åren som forskningschef fick jag många internationella och nationella kontakter som hjälpte mig att förstå den vetenskapliga bakgrunden till klimatfrågan och att inse hur viktig frågan är.