Varaktighetskurva

Figuren nedan visar en varaktighetskurva av temperatur från en av våra väderstationer. Figuren visar exempelvis att temperaturen är varmare än 0°C i ca 8100 timmar under ett genomsnittligt år. Underlaget för denna typ av diagram tas från en frekvenstabell.

Varaktighetskurva