Tillgängliga parametrar i klimatdataabonnemang

I ditt klimatdataabonnemang kan du välja mellan 19 olika parametrar från hundratals stationer över hela landet.

Observationer

Lufttemperatur timvärden
12 timmars maxtemperatur
12 timmars mintemperatur
Daggpunktstemperatur
1 timme ackumulerad nederbörd
12 timmars ackumulerad nederbörd
Relativ fuktighet
Vindhastighet medel 10 minuter
Vindriktning medel 10 minuter
Lufttryck på stationens nivå
Lufttryck reducerat till havsytans nivå
Total molnmängd

Dygns- och månadsvärden

Dygnsmedeltemperatur
Dygnets maxtemperatur
Dygnets mintemperatur
Dygnsnederbörd
Snödjup
Månadsmedeltemperatur
Nederbörd summerad över hela månaden