Temperaturens dygns- och årsvariation

I figuren nedan ser vi hur temperaturen i genomsnitt varierar under dygnet och året. Exempelvis kan vi se att temperaturskillnaderna under dygnet är betydligt mindre på vintern än på sommaren. Underlaget till figuren bygger på 10 års data varje timma från en av våra väderstationer.

Årsvariation