Nederbördens dygns- och årsvariation

I figuren nedan ser vi hur vanligt det är med nederbörd under dygnet och året.

Exempelvis kan vi se att det är mer än dubbelt så vanligt med nederbörd mitt på dagen i november jämfört med dagtid under våren. Allra vanligast med nederbörd är det under morgonen och mitt på dagen i november. Underlaget till figuren bygger på 10 års data varje timma från en av våra väderstationer.

Nederbördens dygns- och årsvariation