Bli testpilot för Väderlarm: risk för stora nederbördsmängder

Vad roligt att du är intresserad av bli testpilot för Väderlarm: risk för stora nederbördsmängder. 

Nu har du möjligheten att kostnadsfritt prova på och bekanta dig med vår nya tjänst som larmar vid risk för stora nederbördsmängder. Det ger både dig och din verksamhet eller organisation chansen att få en förståelse för hur SMHI Väderlarm skulle kunna nyttjas som en del av era åtgärdsplaner för hantering av stora nederbördsmängder.

Under testperioden finns även viss möjlighet  påverka vidareutvecklingen av tjänsten genom att framföra förbättringsförslag till SMHI. Vi på SMHI får på så sätt en mer uppskattad tjänst och kan förstå vilken typ av funktionalitet som är viktig att prioritera att utveckla till kommande säsong. Vi vill även bilda oss en känsla för hur de olika risknivåerna upplevs och om de eventuellt bör justeras.

Testperiod: juli - september 2022

Larmområde: Ett område som definieras runt din verksamhet eller kommun. Det kan formas om en cirkel, rektangel eller polygon. I testperioden ingår ett larmområde.

Ditt åtagande som testpilot

Som testpilot vill vi kunna intervjua dig efter testperioden för att ställa frågor runt tjänsten. Har du möjlighet så skriv gärna små anteckningar under tidens gång om det dyker upp något som du tror kan vara intressant för oss på SMHI. 

Frågor vi ställer kan exempelvis vara:

 • Kan du beskriva hur du upplever prognosinformationen?
 • Har antalet väderlarm som skickats varit på en lämplig nivå?
 • Finns det något som skulle förbättra tjänsten (bortsett från bättre prognoser)?

Vi kan även skicka ut ett frågeformulär eller kalla till ett möte för att diskutera er upplevelse.

System och gränssnitt

Upptäcks buggar eller andra avvikelser skickas de till metgbg@smhi.se. Inkludera då denna information:

 • namn på tjänsten
 • skärmdumpar på felet
 • vilken webbläsare som använts
 • tydlig beskrivning av buggen.

Våra utvecklare tittar sedan på detta och tar hand om eventuella buggar under kontorstid.

Har du frågor om tjänsten eller andra funderingar kontakta metgbg@smhi.se 031-751 8919. 

Jag vill bli testpilot för SMHI Väderlarm

Fyll i formuläret, så kontaktar vi dig.

                Din anmälan skickas till SMHI och blir då en allmän handling som behandlas enligt gällande regelverk. SMHI kommer att använda de uppgifter du skickar in för att kunna kommunicera med dig under tiden som du är testpilot för SMHI Väderlarm.