Snöstorm

Kundanpassade väderlarm

Skillnad mellan SMHIs larmtjänster

Hur skiljer sig SMHIs kundanpassade väderlarm mot allmänna konsekvensbaserade varningar?

 

  SMHIs kundanpassade väderlarm SMHIs konsekvensbaserade varningar
Målgrupp Elbolag, tung industri, gruvbolag, sprängmedeltillverkare är några av målgrupperna.

Allmänheten och de aktörer som har till uppgift att bidra till ökad säkerhet i samhället vid allvarligt väder.

Larmområde Kundspecifika områden eller punkter. Det geografiska område där vädret väntas ge påverkan på samhället i stort.
Gränsvärden Larm på extrema kundanpassade gränsvärden. Regionalt anpassade tröskelvärden initierar en process där SMHI i samverkan med berörda länsstyrelser och aktörer gemensamt fattar beslut om varning. Förväntande konsekvenser i samhället utgör grunden för ett beslut om varning.
Parametrar Blåst & snöfall, åskrisk (även små åskevent), blixtnedslag. Även höjdvindar, höga och låga temperaturer i kommande version.

Vind, vind i kombination med snöfall, regn, snöfall, plötslig ishalka och isbeläggning, åskoväder, höga temperaturer, stark kyleffekt, lågt vattenstånd i hav, höga flöden i vattendrag, översvämning i sjöar och vattendrag, nedisning till havs.

Meddelanden utfärdas för brandrisk, risk för vattenbrist och höga temperaturer.
Indata Baserat på sannolikhetsprognoser, övervakat av meteorologer. Meteorologen, hydrologen och oceanografen övervakar prognoser och observationer samt de tröskelvärden som initierar en varningsprocess. Det tas även hänsyn till aktuella riskfaktorer.
Prognoslängd Larm för kommande 2 dygn eller upp till 7 dygn. Varning kan utfärdas upp till fyra dygn framåt i tiden.
Webbgränssnitt Anpassat webbgränssnitt för att analysera detaljer för väderlarm, prognoskartor, punktprognoser, observationer och kundens egna larmområden. SMHIs sida för varningar. Liknande sida i SMHIs väderapp. För samhällsaktörer presenteras varningen även i WIS.
Meteorologens kommentar Kommentar om när på dygnet respektive larmparameter (blåst, snö, åskrisk) väntas överskrida kriteriet. Risknivåer samt ev. alternativ väderutveckling och vilka områden som påverkas.

Varningsinformationen består av

  • Varningsnivå
  • Varningstyp
  • Händelsebeskrivning
  • Exempel på förväntade konsekvenser av vädret
  • Start- och Sluttid
  • Intensitet
  • Områdesbeskrivning

Finns också möjlighet till en kommentar kring exempelvis osäkerheter och fenomen som påverkar bedömning och/eller kan leda till förändringar. 

Direktkontakt med meteorolog Telefonkonsultation och videobriefing ingår. Länsstyrelser, räddningstjänsten m.fl. har kontakt med SMHI för dialog kring förväntade konsekvenser och fördjupad information kring väderutvecklingen
Larm SMS eller e-post. SMHIs väderapp. Samhällsaktörer har även möjlighet att få utskick med SMS eller e-post genom WIS.