Snöstorm

Kundanpassade väderlarm

Skillnad mellan SMHIs larmtjänster

Hur skiljer sig SMHIs kundanpassade väderlarm mot allmänna konsekvensbaserade varningar?

 

  SMHIs kundanpassade väderlarm SMHIs konsekvensbaserade varningar
Målgrupp Elbolag, tung industri, gruvbolag, sprängmedeltillverkare är några av målgrupperna.

Allmänhet och och de aktörer till uppgift att bidra till ökad säkerhet i samhället vid allvarligt väder ex. länsstyrelser.

Områden Kundspecifika områden eller punkter. Det geografiska område där vädret väntas ge påverkan på samhället i stort.
Gränsvärden Larm på extrema kundanpassade gränsvärden. Regionalt anpassade tröskelvärden initierar en process där SMHI i samverkan med berörda länsstyrelser och aktörer gemensamt fattar beslut om varning. Förväntande konsekvenser i samhället utgör grunden för ett beslut om varning.
Parametrar Blåst & snö, åskrisk (även små åskevent), blixtnedslag. Även höjdvindar, höga och låga temperaturer i kommande version.

Vind, regn, snö, plötslig ishalka, åska, höga temperaturer, stark kyleffekt, vattenstånd hav, höga flöden i vattendrag, översvämning i sjöar och vattendrag, nedisning till havs.

Meddelanden utfärdas för Brandrisk, Risk för vattenbrist och höga temperaturer.
Indata Baserat på sannolikhetsprognoser, övervakat av meteorologer. Meteorologen övervakar prognoser och observationer samt de tröskelvärden som initierar en varningsprocess.
Prognoslängd Larm för kommande 2 dygn eller upp till 7 dygn. Varning kan utfärdas upp till fyra dygn framåt i tiden.
Webbgränssnitt Anpassat webbgränssnitt för att analysera detaljer för väderlarm, prognoskartor, punktprognoser, observationer och kundens egna larmområden. SMHIs sida för varningar. Liknande sida i SMHIs väderapp.
Meteorologens kommentar Kommentar om när på dygnet respektive larmparameter (blåst, snö, åskrisk) väntas överskrida kriteriet. Risknivåer samt ev. alternativ väderutveckling och vilka områden som påverkas.

Varningsinformationen består av

- Varningsnivå

- Varningstyp

- Händelsebeskrivning

- Exempel på förväntade konsekvenser av vädret

- Start- och Sluttid

- Intensitet

- Områdesbeskrivning
Direktkontakt med meteorolog Telefonkonsultation och videobriefing ingår. Länsstyrelser m.fl. har kontakt med SMHI för att bedöma ovädrets konsekvens.
Larm SMS eller e-post. SMHIs väderapp.