Snöstorm

Kundanpassade väderlarm

Dagens tekniska samhälle har blivit allt mer sårbart för oväder och behovet av väderlarm blir allt större. SMHI har utvecklat nya robusta väderlarmsystem, med ett smidigt webbgränssnitt och en mer heltäckande prognoshorisont för larm så att våra kunder kan känna sig ännu tryggare. SMHI Väderlarm passar företag som antingen hanterar stora risker, höga kostnader eller förlorade intäkter när gränsvärden för en väderhändelse överskrids.

Är din verksamhet känslig för extremväder?

Genom att vara förberedd och ha en plan för hur din verksamhet ska agera när det väntas hårt väder minskar du sårbarheten. Oavsett om du arbetar som vakthavande ingenjör på ett elbolag, driftansvarig på ett vindkraftsbolag eller om du tar emot kundärenden så är det viktigt att i förväg veta hur stor påverkan en väderhändelse har på din eller dina kunders verksamhet. Först då hinner du göra förebyggande åtgärder för att minimera påverkan.

"Vi har lärt oss att det är ytterst viktigt att vara förberedda innan hårt väder slår till. Genom att arbeta proaktivt sparar vi stora kostnader och kan samtidigt minimera eventuell avbrottstid för våra kunder, vilket ökar vårt goda anseende. SMHIs Väderlarm total ger oss en trygghet och gör att vi kan fokusera på vårt jobb. När vi får ett larm om oväder flyttar vi i förväg underhållsentreprenörer till området som väntas få en störning. Vid en osäker vädersituation är det mycket värdefullt att ha direktkontakt med meteorologen och tack vare möjligheten till videobriefing blir det så mycket enklare att förstå riskerna och hur vädret påverkar oss". 
– Jimmy Mattsson, Driftstöd - Network Operation Regionnät  Ellevio

”SMHI är en oberoende leverantör och Väderlarm åska och blixt ger ett viktigt konstaterande om blixtnedslagets position är i närheten av ett vindkraftverk. Då kallas tillverkarens tekniker in för att granska bladen på vindkraftverket och vid omfattande skada kopplas försäkringsbolaget in".
– Kaj Lamton, Verksamhetsansvarig vindkraft Wallenstam AB

”Systemet är jättebra! Larm när blixten slår ner i närområdet säkerställer att vi avbryter pågående arbeten i tid och tillgång till blixtarkivet gör det sedan möjligt att snabbt besikta de turbiner somblivit utsatta för nedslag.”
– Henrik Svahn, Drift- och Underhållsansvarig Vasa Vind

Väderlarm, tre olika paket

Varje paket innehåller kundanpassade väderlarm, tillgång till webbgränssnitt och möjlighet att kontakta meteorolog vid osäkra väderlägen.

 • Blåst & snö
  Produceras mellan 15:e september och 30:e april.
 • Åska & blixt möjlighet att få väderlarm på åskriskprognos, blixtnedslag eller den nya funktionen kort blixtnedslag.
  Produceras mellan 15:e april och 15:e oktober.
 • Väderlarm total, innefattar både blåst och snö samt åska och blixt. Under sommaren har du som abonnent väderlarm för vind och du kan nyttja blixtarkivet året om.

Så funkar SMHIs Väderlarm

 1. När ett larm utfärdas för ditt område får du ett SMS eller E-post som beskriver parameter samt det högsta gränsvärdet som överstigs.
 2. I meddelandet klickar du på en länk.
 3. Webbgränssnittet öppnas där du kan följa larmparameterns förväntade utveckling samt läsa meteorologens betydelsefulla kommentar.
 4. Bedöm hur vädereventet påverkar din verksamhet.

Väderlarm med nytt webbgränssnitt

Det nya webbgränssnittet är anpassat för webbläsare i både datorskärm, tablet och smartphone.

 • Enkel överblick över dina larmparametrar och larmområden. 
 • Kartpresentation med vind, byvind, vindriktning, snö och temperaturprognos
 • Radarbilder
 • Punktprognoser som tydliggör risken i prognosen
 • SMHIs beräknade observationer
 • SMHIs observationsnät på ett enkelt sätt.

Både larmparametrar och prognosdata är baserade på sannolikhetsprognoser, vilket gör det lättare att förstå hur stor risk det är att ett väderevent träffar just ditt larmområde. I den första versionen kan du granska punktprognoserna för att se hur stor spridningen eller osäkerheten är för olika parametrar. Prognoser uppdateras var 3:e timme och sträcker sig 7 dygn framåt i verktyget.

Mer information och boka demo

Boka en demo

Är du intresserad av SMHI Väderlarm boka en demonstration av verktyget genom att fylla i dina uppgifter nedan.

Produktblad

Väderlarm blåst och snö (1,8 MB, pdf) Väderlarm åska och blixt (272 kB, pdf)

Genom att vara förberedd och ha en plan för hur din verksamhet ska agera när det väntas hårt väder minskar du sårbarheten. Oavsett om du arbetar som vakthavande ingenjör på ett elbolag, driftansvarig på ett vindkraftsbolag eller om du tar emot kundärenden så är det viktigt att i förväg veta hur stor påverkan en väderhändelse har på din eller dina kunders verksamhet. Först då hinner du göra förebyggande åtgärder för att minimera påverkan.

"Vi har lärt oss att det är ytterst viktigt att vara förberedda innan hårt väder slår till. Genom att arbeta proaktivt sparar vi stora kostnader och kan samtidigt minimera eventuell avbrottstid för våra kunder, vilket ökar vårt goda anseende. SMHIs Väderlarm total ger oss en trygghet och gör att vi kan fokusera på vårt jobb. När vi får ett larm om oväder flyttar vi i förväg underhållsentreprenörer till området som väntas få en störning. Vid en osäker vädersituation är det mycket värdefullt att ha direktkontakt med meteorologen och tack vare möjligheten till videobriefing blir det så mycket enklare att förstå riskerna och hur vädret påverkar oss". 
– Jimmy Mattsson, Driftstöd - Network Operation Regionnät  Ellevio

”SMHI är en oberoende leverantör och Väderlarm åska och blixt ger ett viktigt konstaterande om blixtnedslagets position är i närheten av ett vindkraftverk. Då kallas tillverkarens tekniker in för att granska bladen på vindkraftverket och vid omfattande skada kopplas försäkringsbolaget in".
– Kaj Lamton, Verksamhetsansvarig vindkraft Wallenstam AB

”Systemet är jättebra! Larm när blixten slår ner i närområdet säkerställer att vi avbryter pågående arbeten i tid och tillgång till blixtarkivet gör det sedan möjligt att snabbt besikta de turbiner somblivit utsatta för nedslag.”
– Henrik Svahn, Drift- och Underhållsansvarig Vasa Vind

Väderlarm, tre olika paket

Varje paket innehåller kundanpassade väderlarm, tillgång till webbgränssnitt och möjlighet att kontakta meteorolog vid osäkra väderlägen.

 • Blåst & snö
  Produceras mellan 15:e september och 30:e april.
 • Åska & blixt möjlighet att få väderlarm på åskriskprognos, blixtnedslag eller den nya funktionen kort blixtnedslag.
  Produceras mellan 15:e april och 15:e oktober.
 • Väderlarm total, innefattar både blåst och snö samt åska och blixt. Under sommaren har du som abonnent väderlarm för vind och du kan nyttja blixtarkivet året om.

Så funkar SMHIs Väderlarm

 1. När ett larm utfärdas för ditt område får du ett SMS eller E-post som beskriver parameter samt det högsta gränsvärdet som överstigs.
 2. I meddelandet klickar du på en länk.
 3. Webbgränssnittet öppnas där du kan följa larmparameterns förväntade utveckling samt läsa meteorologens betydelsefulla kommentar.
 4. Bedöm hur vädereventet påverkar din verksamhet.

Väderlarm med nytt webbgränssnitt

Det nya webbgränssnittet är anpassat för webbläsare i både datorskärm, tablet och smartphone.

 • Enkel överblick över dina larmparametrar och larmområden. 
 • Kartpresentation med vind, byvind, vindriktning, snö och temperaturprognos
 • Radarbilder
 • Punktprognoser som tydliggör risken i prognosen
 • SMHIs beräknade observationer
 • SMHIs observationsnät på ett enkelt sätt.

Både larmparametrar och prognosdata är baserade på sannolikhetsprognoser, vilket gör det lättare att förstå hur stor risk det är att ett väderevent träffar just ditt larmområde. I den första versionen kan du granska punktprognoserna för att se hur stor spridningen eller osäkerheten är för olika parametrar. Prognoser uppdateras var 3:e timme och sträcker sig 7 dygn framåt i verktyget.

Mer information och boka demo

Boka en demo

Är du intresserad av SMHI Väderlarm boka en demonstration av verktyget genom att fylla i dina uppgifter nedan.

Produktblad

Väderlarm blåst och snö (1,8 MB, pdf) Väderlarm åska och blixt (272 kB, pdf)