SMHI Brandrisk skogsbruk och Digitala Samråd

Förändringar i vårt klimat - mer extremväder, där till exempel längre torrperioder ingår, bidrar till risk för fler situationer med hög brandrisk i skog och mark. Detta medför i sin tur ett ökat behov av beslutsunderlag som säkerställer att rätt beslut fattas. Likaväl som att rätt åtgärder används, för att säkerställa virkesflödet till industrin utan att riskera eller orsaka förödande skogsbränder.

SMHIs tjänster kring brandrisk i skogen, dvs Brandrisk skogsbruk tillsammans Digitala Samråd är digitala tjänster framtagna för skogsbolag, liksom entreprenörer, för att underlätta arbetet med brandrisk och i det minska riskerna i besluten, liksom att säkerställa att besluten når de som påverkas av dem.

Bra beslutsunderlag ger bättre beslut

Aktuella prognoser kan minska mängden antaganden. Det ger trygghet i viktiga beslut. Bra beslut leder till en optimerad produktion – att ekonomin säkerställs. Det ökar också konfidensen i besluten, och gör dem jämförbara, vilket också effektiviserar arbetsprocessen. Lika viktigt är det att de som påverkas av besluten verkligen ser dem.

Brandrisk-skogsbruk är en brandrisk prognos framtagen för skogsbruket. Den kompletterar MSBs officiella brandriskprognos med ytterligare tre prognostillfällen per dygn. Tjänsten stöttar entreprenören och produktionsansvarig i de besluts som fattas i samband med förhöjd brandrisk. Dessa kan bestå i t.ex. beslut om nattkörning. Huruvida brandvakt ska användas, eller avverkning på platsen helt bör undvikas.

Brandrisk och samråd skärmar

Digitala Samråd är en tjänst som kompletterar brandriskprognoserna. Digitala samråd effektiviserar, säkerställer och ensar samrådsprocessen inom företaget. Tjänsten kan kombineras med Brandrisk-skogsbruk, eller med endast 14.00 prognosen separat. Hela samrådsprocessen genomförs digitalt, hela vägen från redogörelsen av situationen på den aktuella platsen, via att både entreprenör och bolag har signerat samrådet, till att beslutet är distribuerat till berörda, liksom arkiverat. För att ytterligare stötta i arbetet övervakar tjänsten brandrisken på de platser du väljer, och ger dig ett larm ifall brandrisken förändras på så sätt så att åtgärder behöver vidtas.