Kurs i klimatanpassning och klimatförändringar för dig som arbetar med skogen

Skogsbruket behöver anpassas både till den klimatförändring vi redan upplever idag och till den förändring av klimatet som vi inte kan förhindra i framtiden.  Det här är kurserna för dig som vill lära dig mer!

Skogsarbetare gallrar i ungskog.

Klimatet har en direkt påverkan på skogen och skogsbruket. På senare år har flera bredare studier/sammanställningar gjorts kring olika skadeeffekter och hur de skapar behov av klimatanpassning inom skogsbruket. 

Klimatet påverkar skogen

Ett varmare klimat leder till en längre växtsäsong och därmed troligtvis till en ökad skogstillväxt. Samtidigt medför ett förändrat klimat nya och ökade risker för skador på skogen. När klimatet förändras är det nödvändigt att skogsbruket anpassas för att nå en långsiktigt hållbar förvaltning av skogen.

Klimatzonerna i Sverige förskjuts norrut med runt en mil om året. Detta innebär att skogsbruket bland annat behöver anpassa vilka trädslag som odlas. Gran är exempelvis känsligare för torka än tall. 

Risken för skogsbränder kan också komma att öka påtagligt, framförallt i södra Sverige. Förutom den ökade risken för skogsbränder ökar även risken för andra skador på skogen.

Vad du kommer lära dig i kursen

  • Du får god kunskap om klimatförändringar i Sverige som kan påverka skogen och skogsbruket.
  • Du får verktyg för att systematiskt arbeta med att minska riskerna och fånga möjligheterna i ett klimat i förändring.
  • Du får tillgång till kursmaterial med anpassad klimatinformation och mallar för att jobba vidare efter kursen.

För vem?

Målgrupp för kursen är skogsägare, hållbarhetsansvariga på skogsbolag, rådgivare och andra yrkesverksamma inom skogsbruket.

Mer om kursen

Kursen är uppdelad i två delar. 

Teoretisk en-dags grundutbildning (på plats eller digitalt)

Grundutbildningen ger en god förståelse för klimatförändringar och klimateffekter. Du kan delta på plats i Norrköping och nätverka med branschkollegor under en dag, eller digitalt från där du är. Under dagen kommer du få lyssna på föreläsare från SMHI som ger dig en grund i klimatförändringar i Sverige och klimatmodeller. 

Tvådagars fördjupningsutbildning med exkursion

Tillsammans fördjupar vi oss i hur man kan jobba med klimatanpassning, vad man kan behöva anpassa sig till för förändringar och hur man tolkar klimatinformation och arbetsprocesser.

Dag ett får du lyssna på inspirerande talare som delar egna erfarenheter från klimatanpassning och lära dig hur man kan arbeta med den anpassade arbetsmetoden. På kvällen är du välkommen att delta i nätverkande och middag med branschkollegor.  Under dag två beger vi oss ut tillsammans för exkursion för att titta på kunskapsexempel på hur andra arbetat i skogen.

Välkommen att delta i två praktiska fördjupningsdagar som ger dig det du behöver för att komma igång med klimatanpassningsarbete. 

Fördjupningskursen ges vid tre tillfällen per år i södra, mellersta och norra Sverige. Exkursion och innehåll är anpassat efter regionen. För att dra mest nytta av fördjupningskursen bör du ha deltagit i grundkursen eller ha motsvarande kunskaper.

Kostnad

SMHI utbildar verksamma inom skogsbruket i att förstå klimatförändringar, och i processerna kring hur skogsägarna kan arbeta med klimatanpassning från och med hösten 2022 med stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

För varje deltagare ingår kursdeltagande, kursmaterial och boende samt lunch och middag i samband med kurstillfället (endast fördjupningskursen). Vid sen avbokning närmare än 7 dagar innan kurstillfället kan dock en avgift komma att tas ut.

Anmälan

Anmälan öppnar i Augusti 2022 och du kan redan nu göra en intresseanmälan för att vara först med att få veta när anmälan öppnar. Observera att antalet platser är begränsade.