Sjöfartstjänster för Ship Operator och Fleet Manager

Få full kontroll över hur din flotta presterar. Realtidsinformation och efteranalys i visualiserade och traditionella performance-analyser.

Vårt utbud

PVA – Post Voyage Analysis

SMHI ger dig dokumentation och analyser av avslutade resor vilket ger dig möjlighet att utvärdera fartygens prestation.

Fleetweb

Säkerställ att dina fartyg går optimalt. I det visualiserade gränssnittet får du total överblick av flottan och kan se både vad som har hänt och vad som kommer att hända.

Vi kontaktar dig gärna

Vårt utbud

PVA – Post Voyage Analysis

SMHI ger dig dokumentation och analyser av avslutade resor vilket ger dig möjlighet att utvärdera fartygens prestation.

Fleetweb

Säkerställ att dina fartyg går optimalt. I det visualiserade gränssnittet får du total överblick av flottan och kan se både vad som har hänt och vad som kommer att hända.

Vi kontaktar dig gärna