Istjänsten på SMHI

Istjänsten på SMHI ansvarar för att tillhandahålla nulägesinformation om havsisen i svenska farvatten. På istjänsten jobbar både oceanografer och meteorologer som specialiserat sig på havsis.

Under issäsongen, som brukar vara från slutet av november till mitten av maj, görs utöver islägesanalysen även prognoser på isutbredning och isdrift som skickas till andra samverkande myndigheter samt ett antal kommersiella kunder. Två dagar i veckan, året om, görs en analys och kartering av ytvattentemperaturen i Östersjön och Vänern.

SMHIs istjänst är även inblandad i en rad internationella samarbeten inom havsisområdet, samt tillhandahåller expertkompetens vid olika utredningar där isförhållandena har betydelse. Istjänsten förvaltar ett viktigt klimathistoriskt arkiv och medverkar i projekt inom allt från klimatforskning till fjärranalys.

Iskartor och israpporter är tillgängliga för allmänheten.

Kundanpassade isprognoser

För kundanpassade isprognoser som professionell tjänst, kontakta våra säljansvariga