Sjöfart

SMHIs tjänster hjälper dig till lönsam och säker sjöfart med möjlighet till efteranalyser. Vid en utsläppssituation till havs kan SMHIs webbaserade verktyg spåra källan till föroreningen.

Tjänster för dig som är...

Oljespridningstjänster

Prognoser för oljespridning

Förbered saneringsarbetet och spåra källan. Vid oljeutsläpp i havet är det viktigt för myndigheter att snabbt veta hur oljan förändras och vart den rör sig. Med Seatrack Web är det enkelt att göra spridningsprognoser timme för timme.

Högupplösta oljedriftprognoser

Seatrack är ett skräddarsytt webbverktyg lämpat för ett mindre område. Det används av industrier, vattenvårdsförbund och kommuner för riskanalys av känsliga områden och för att bekämpa oljespill och utbilda personalen.

OceanWeb

Havsprognoser för sjöfart och seglare

Havsprognoser direkt från våra modeller kan du se på OceanWeb. Här finns prognoser för till exempel vind, vågor, strömmar och is.

Is

Istjänst-puff 100x80

Istjänst

Kartor, prognoser och rapporter för dig som färdas i isbelagda vatten.

Havsis

Planera för is

I vintertider med isbildning behövs tillförlitliga underlag inför byggnation vid kusten.

Tjänster för dig som är...

Oljespridningstjänster

Prognoser för oljespridning

Förbered saneringsarbetet och spåra källan. Vid oljeutsläpp i havet är det viktigt för myndigheter att snabbt veta hur oljan förändras och vart den rör sig. Med Seatrack Web är det enkelt att göra spridningsprognoser timme för timme.

Högupplösta oljedriftprognoser

Seatrack är ett skräddarsytt webbverktyg lämpat för ett mindre område. Det används av industrier, vattenvårdsförbund och kommuner för riskanalys av känsliga områden och för att bekämpa oljespill och utbilda personalen.

OceanWeb

Havsprognoser för sjöfart och seglare

Havsprognoser direkt från våra modeller kan du se på OceanWeb. Här finns prognoser för till exempel vind, vågor, strömmar och is.

Is

Istjänst-puff 100x80

Istjänst

Kartor, prognoser och rapporter för dig som färdas i isbelagda vatten.

Havsis

Planera för is

I vintertider med isbildning behövs tillförlitliga underlag inför byggnation vid kusten.