Seatrack web - Spridningsprognoser för oljeutsläpp och andra föroreningar

För att tidigt kunna påbörja saneringsarbetet efter ett utsläpp till havs eller i större sjöar är det viktigt att snabbt få en prognos för hur oljan eller föroreningarna sprids, och var och när den når kusten. Med systemet Seatrack Web kan myndigheter enkelt göra spridningsprognoser timme för timme och även spåra utsläppskällan.

Seatrack Web är ett webbaserat verktyg som används för att animera hur strömmar, vindar och isläggning ändras timme för timme och hur föroreningar, exempelvis olja, kommer att förändras och driva. På så sätt kan saneringsinsatser planeras och underlättas både ute till havs och längs den kuststräcka som riskerar att drabbas.

Vid avsiktliga, illegala utsläpp kan man med hjälp av Seatrack Web spåra bakåt i tiden varifrån oljeutsläppet har kommit.
 

Ett verktyg med många möjligheter

  • Tidiga varningar och spridningsprognoser
  • Spårning av utsläppskällan genom beräkningar bakåt i tiden
  • Beräkna spridningen av alla sorters ämnen såsom kemikalier, föremål och giftiga algblomningar
  • Användarvänligt gränssnitt med de senaste strömprognoserna
  • Underlag för miljökonsekvensbeskrivningar och riskanalyser

Snabbt och enkelt att använda

I Seatrack Web kan du själv justera hur spridningsberäkningen ska genomföras. Ange bara plats och typ av förorening så simulerar systemet händelsen utifrån aktuella prognoser, för en specifik väder- och strömningssituation, eller scenarier med valfria strömmar och vindar.

Systemet är snabbt, bygger på de bästa prognosmodellerna för vindar och strömmar och det nås dygnet runt via webben. Verktyget är dessutom mycket lättanvänt, då det utvecklas i samarbete med användarna och förbättras kontinuerligt utifrån ny teknik.

Grafisk presentation

Resultaten från Seatrack Web presenteras som:

  • Animerade kartor i GIS-gränssnitt som visar föroreningens rörelse och koncentration
  • Tidsserier och animationer av utsläppet
  • Tabeller innehållande vindar, strömmar och föroreningens förändring

Kartorna visar även valfri geografisk information exempelvis känsliga områden. Detta är användbart vid bedömning av risker och planering av saneringsinsatser.

Seatrack web
Resultaten i Seatrack Web presenteras grafiskt. Bilden visar isläget, ström och vind samt en prognos över ett fiktivt oljeutsläpp söder om Gotland. Förstora Bild

Samarbete runt Östersjön

Seatrack Web används idag av runt åttio aktörer i länderna runt Östersjön inklusive östra Nordsjön och Brofjorden. Detta gör Seatrack Web till ett ovärderligt verktyg vid prognostisering av gränsöverskridande spridning av föroreningar. Systemet är utvecklat av SMHI i samarbete med FCOO i Danmark och BSH i Tyskland. Projektet finansieras av Kustbevakningen och SMHI.

Seatrack Web är ett viktigt redskap vid samarbete mellan internationella organisationer och myndigheter. Genom att använda Seatrack Web kan tiden mellan utsläppsincidenten och saneringsarbetet kortas, vilket minskar den miljömässiga, ekonomiska och sociala påverkan.