Hydrologiska prognoser

Att få en prognos på flödet i vattendraget genom kommunens tätort är ett viktigt beslutsstöd i arbetet med att minska riskerna för översvämningsproblem vid höga flöden eller planera för vattenbrist vid tillfällen med torka.

SMHI har idag två hydrologiska modeller driftsatta och kan anpassa dessa till den enskilda kommunens eller andra vattenberoende verksamheters behov. Modellerna drivs av observerade indata från SMHIs allmänna nät av väderobservationer men kan också matas med uppdragsgivarens egna mätdata för att öka lokalanpassningen ytterligare. De meteorologiska modellerna som beskriver kommande väderutveckling upp till 10 dagar framåt används i prognosberäkningarna och som resultat presenteras en prognos på kommande flöde i vattendraget.

HYFO – verktyg för presentation av väder och vatteninformation

HYFO är ett modernt och användarvänligt beslutsstöd för alla som är beroende av olika väder- och vattenparametrar för sin verksamhet. Systemet presenterar meteorologiska och hydrologiska observationer, modellberäkningar och prognoser i realtid. HYFO är web-baserat och därför enkelt att nå för användaren.

Användningsområden

 • Kontinuerlig presentation av aktuell hydrologisk och meteorologisk information
 • Tiodygnsprognoser för temperatur, nederbörd, snömagasin och vattenföring
 • Användarvänlig webbtjänst med zoomningsbara kartor och presentation av data i kartor, i tabeller och i grafer.
 • Stöd vid operationell övervakning och förebygga farliga situationer vid översvämningar och andra kritiska hydrologiska incidenter.

Åskådliggörande av resultat

 • Tidsserier med realtidsdata för observationer, prognoser och beräknade parametrar för meteorologiska och hydrologiska stationer
 • Ackumulerad nederbörd över valbara tidssteg
 • Små grafer med presentation av den lokala hydrologiska utvecklingen över hela kundens intresseområde
 • Zoombara kartor som visar markens vattenmättnad och snömagasin
 • Grafer och tabeller
 • Statistiska analyser
 • Flexibelt system anpassat till kundens behov

Läs mer på produktsidan för HYFO.