Hydrologiska prognoser

Att få en prognos på flödet i vattendraget genom kommunens tätort är ett viktigt beslutsstöd i arbetet med att minska riskerna för översvämningsproblem vid höga flöden eller planera för vattenbrist vid tillfällen med torka.

SMHI har idag två hydrologiska modeller driftsatta och kan anpassa dessa till den enskilda kommunens eller andra vattenberoende verksamheters behov. Modellerna drivs av observerade indata från SMHIs allmänna nät av väderobservationer men kan också matas med uppdragsgivarens egna mätdata för att öka lokalanpassningen ytterligare. De meteorologiska modellerna som beskriver kommande väderutveckling upp till 10 dagar framåt används i prognosberäkningarna och som resultat presenteras en prognos på kommande flöde i vattendraget.

HYFO – verktyg för presentation av väder och vatteninformation

HYFO är ett modernt och användarvänligt beslutsstöd för alla som är beroende av olika väder- och vattenparametrar för sin verksamhet. Systemet presenterar meteorologiska och hydrologiska observationer, modellberäkningar och prognoser i realtid. HYFO är web-baserat och därför enkelt att nå för användaren.

Användningsområden

Kontinuerlig presentation av aktuell hydrologisk och meteorologisk information
Tiodygnsprognoser för temperatur, nederbörd, snömagasin och vattenföring
Användarvänlig webbtjänst med zoomningsbara kartor och presentation av data i kartor, i tabeller och i grafer.
Stöd vid operationell övervakning och förebygga farliga situationer vid översvämningar och andra kritiska hydrologiska incidenter.

Åskådliggörande av resultat

Tidsserier med realtidsdata för observationer, prognoser och beräknade parametrar för meteorologiska och hydrologiska stationer
Ackumulerad nederbörd över valbara tidssteg
Små grafer med presentation av den lokala hydrologiska utvecklingen över hela kundens intresseområde
Zoombara kartor som visar markens vattenmättnad och snömagasin
Grafer och tabeller
Statistiska analyser
Flexibelt system anpassat till kundens behov

Larmtjänster

Vi kan varna för alla väder och vattenparameterar, exempelvis kraftigt regn, höga eller låg temperaturer, höga flöden, höga vattenstånd som kan anpassas helt efter kundens önskemål och behov.

Bli larmad för extremt väder såsom åska, kraftig blåst och snö via sms och/eller e-post. Dessutom finns möjlighet att bevaka väderläget via vår specialanpassade webbtjänst och konsultera våra meteorologer vid behov. SMHIs larmtjänster är till för dig som arbetar inom eldistribution eller relaterade verksamheter där störningar på elnätet spelar en stor roll.

Vi erbjuder bland annat kundanpassade larmsystem där larmtjänsterna Blåst & Snö och Åskrisk ingår. Våra meteorologer bevakar väderläget åt dig mellan tre till fem gånger per dygn och skickar larm via sms och/eller e-post enligt dina fördefinierade varningsnivåer. Kopplat till dessa tjänster finns även en webbtjänst som ger dig en fullständig överblick och möjlighet att se det aktuella väderläget samt en prognos för den kommande perioden.

I vårt produktutbud finns även konsultation med meteorolog, möjlighet till väderkonferens vid extrema väderlägen samt en mängd andra produkter och tjänster som kan förbättra och effektivisera din verksamhet.