New Ventures tar lead på nya områden

SMHI Affärsverksamhet har identifierat behovet av att hitta nya sätt att utveckla tjänster. På vår väg mot att hitta morgondagens affärer har vi valt att prova Lean Startup som metod för affärsutveckling. Förhållningssättet kring Lean Startup är att jobba som ett innovativt, nystartat företag, designat för snabb tillväxt. SMHI Affärsverksamhet har annammat detta genom att starta gruppen New Ventures, vars uppgift är att med ett agilt arbetssätt nyttja Lean Startup metodiken. Med syfte att hitta morgondagens stora affärer med fokus på skalbarhet, mer automation och internationell potential. 

Uppdrag:

  • Hitta och utveckla morgondagens stora affärer inom nya områden i syfte att flytta fram vår position inom nya områden
  • Affärer med nya affärsmodeller och annorlunda inriktningar
  • Intresserade av utmaningar och produkt- eller affäridéer som innefattar någon av våra domänkunskaper.
  • Vi arbetar inte med privat riskkapital s.k. venture capital utan utvecklar nya affärer
  •  Att skapa riktigt värde i våra produkter är viktigt och vi vill alltid jobba i aktiv dialog med användare och kunder.

För att lyckas tror vi på samarbeten med bolag som kan förstärka erbjudandet eller besitter unik kompetens. Här jobbar vi bland annat med inkubatorn Lead och Vinnova satsningen Ignite

Intresseområden

För att fokusera och arbeta strukturerat avgränsar vi New Ventures till tre områden:

  • Skog
  • Klimat