Relaterade tjänster

Vi må vara ensamma om Timbr LogginPlanner, men det finns fler än vi som är intresserade av skog. Här hittar du relaterade tjänster, forskning och vetenskapliga artiklar kring just skog och mark. 

Resultat från forskningsprojekt 

Vetenskaplig artikel: Tailored climate indices for climate-proofing operational forestry applications in Sweden and Finland


Vetenskaplig artikel: Scots pine transfer effect models for growth and survival in Sweden and Finland


Skogforsk Kunskapsbank om lansering av nya Plantval


Om Mistra-Swecia som finansierat SMHIs del av forskningen.
 

Temperatursumma

Temperatursumman används i skogliga sammanhang som ett mått på en ståndorts temperaturklimat. Den beräknas som den genomsnittliga summan under vegetationsperioden av antal dygn × dygnsmedeltemperatur varaktigt över +5°C.

Som exempel kan milda områden i Skåne idag ha en temperatursumma på 1600 dygnsgrader medan kärva områden i Norrlands inland kan ha endast hälften.

Medelhögt klimatförändringsscenario

SRES A1B är ett medelhögt klimatförändringsscenario som är välanvänt inom skogliga analyser i bl.a. Sverige.

Det karaktäriseras av en måttlig befolkningstillväxt, snabb global utveckling mot mer effektiva teknologier samt balanserad användning av fossila bränslen och förnyelsebar energi. I A1B beräknas den globala medeltemperaturen öka med ca 2.5°C år 2100, vilket innebär ca 3.5°C för Sverige.