Testbild

Inbjudan till frukostseminarium i Stockholm

Hur påverkas ditt företags tillgångar av de fysiska risker som klimatförändringarna innebär?

Tisdagen den 21 januari, klockan 08.00 - 09:15 bjuder SMHI in till frukostseminarium hos Finansinspektionen på Brunnsgatan 3 i centrala Stockholm. 

SMHIs experter guidar er i vad det innebär att hantera klimatrelaterade fysiska risker och hur ni kommer igång med att analysera verksamhetens utmaningar och möjligheter utifrån typ av risk, sektor och geografi. Vi delar med oss av kunskap om hur man kartlägger och värderar finansiella risker kopplade till konsekvenser av klimatförändringar och vad som riskerar att hända med fastighetsmarknaden om vi inte kan försäkra fastigheter där översvämningsrisken är stor.

Vi visar hur företag kan identifiera, bedöma och rapportera enligt TCFD:s* rekommendationer för fysiska risker orsakade av klimatförändringar.

– Alla minns vi vad som hände sommaren 2018 när Rehn torkade och transporterna fick ställas in. Det medförde till exempel ökade transportkostnader för kemiföretaget Basf på 2,5 miljarder kronor, säger Christian Rönnebring, affärsutvecklare, SMHI.

*Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD)

Vid förhinder behöver vi ha din avanmälan senast den 16/1 till yvonne.anglesjo@smhi.se

FI-logga

Tisdagen den 21 januari, klockan 08.00 - 09:15 bjuder SMHI in till frukostseminarium hos Finansinspektionen på Brunnsgatan 3 i centrala Stockholm. 

SMHIs experter guidar er i vad det innebär att hantera klimatrelaterade fysiska risker och hur ni kommer igång med att analysera verksamhetens utmaningar och möjligheter utifrån typ av risk, sektor och geografi. Vi delar med oss av kunskap om hur man kartlägger och värderar finansiella risker kopplade till konsekvenser av klimatförändringar och vad som riskerar att hända med fastighetsmarknaden om vi inte kan försäkra fastigheter där översvämningsrisken är stor.

Vi visar hur företag kan identifiera, bedöma och rapportera enligt TCFD:s* rekommendationer för fysiska risker orsakade av klimatförändringar.

– Alla minns vi vad som hände sommaren 2018 när Rehn torkade och transporterna fick ställas in. Det medförde till exempel ökade transportkostnader för kemiföretaget Basf på 2,5 miljarder kronor, säger Christian Rönnebring, affärsutvecklare, SMHI.

*Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD)

Vid förhinder behöver vi ha din avanmälan senast den 16/1 till yvonne.anglesjo@smhi.se

FI-logga

På plats träffar du SMHIs experter