Snöstorm

Kundanpassade väderlarm

Skillnad mellan SMHIs larmtjänster

Hur skiljer sig SMHIs kundanpassade väderlarm mot allmänna konsekvensbaserade varningar?

 

  SMHIs kundanpassade väderlarm SMHIs konsekvensbaserade varningar
Målgrupp Elbolag, tung industri, gruvbolag, sprängmedeltillverkare är några av målgrupperna.

Allmänhet och länsstyrelser.

Områden Kundspecifika områden eller punkter. Län men anpassat utifrån väderläget.
Gränsvärden Larm på extrema kundanpassade gränsvärden. Varningsnivåer utifrån standard, konsekvens bollas med länsstyrelser.
Parametrar Blåst & snö, åskrisk (även små åskevent), blixtnedslag. Även höjdvindar, höga och låga temperaturer i kommande version. Brandrisk, nederbörd, nedisning, plötslig ishalka, vattenflöden, vattenstånd, översvämning, vind, värme, åska.
Indata Baserat på sannolikhetsprognoser, övervakat av meteorologer. Meteorologer definierar larmet.
Prognoslängd Larm för kommande 2 dygn eller upp till 7 dygn. Varning för kommande dygn och för vissa parametrar upp till 4 dygn (om prognosen är tillräckligt säker).
Webbgränssnitt Anpassat webbgränssnitt för att analysera detaljer för väderlarm, prognoskartor, punktprognoser, observationer och kundens egna larmområden. SMHIs varningssida.
Meteorologens kommentar Kommentar om när på dygnet respektive larmparameter (blåst, snö, åskrisk) väntas överskrida kriteriet. Risknivåer samt ev. alternativ väderutveckling och vilka områden som påverkas. Allmän beskrivning av varningsläget samt varningsnivå och vilka områden som påverkas.
Direktkontakt med meteorolog Möjlighet att abonnera på telefonkonsultation och videobriefing. -
Larm SMS eller e-post. SMHIs app.