Tabell över ackrediterade parametrar

Tabell över ackrediterade parametrar
Analysvariabel Mätprincip
TotalAlkalinitet, Automat. Potentiometrisk titrering
Ammonium som kväve Manuell spektrometri
Djup (tryck) CTD-sond (Sea-Bird), CTD-sond (SAIV)
Fosfat som fosfor Flödesanalys, spektrometrisk detektion
Fosfor, total Persulfat-oxidation + flödesanalys, spektrometrisk detektion
Klorofyll a Etanol-extraktion + fluorometrisk detektion
Kväve, totalt Persulfat-oxidation + flödesanalys, spektrometrisk detektion
Nitrat som kväve Flödesanalys, spektrometrisk detektion
Nitrit som kväve Flödesanalys, spektrometrisk detektion
Partikulrt org. Kol Elementar-analysator
Partikulrt org. Kväve Elementar-analysator
pH NBS-buffert
Provtagning Vattenprovtagning från undersökningsfartyg
Salinitet Konduktivitet, laboratorie-salinometer
Salinitet CTD-sond (Sea-Bird), CTD-sond (SAIV)
Silikatkisel Flödesanalys, spektrometrisk detektion
Svavelväte Manuell spektrometri
Syre Jodometrisk titrering
Temperatur Omvändningstermometer
Temperatur CTD-sond CTD-sond (Sea-Bird), CTD-sond (SAIV)
Växtplankton, inventering (provtagning och analys) Mikroskopering
Primärproduktion med inkubator 14C upptag, CPM-mätning