SIMAIR - Luftkvalitet vid småskalig eldning

I många bostadsområden förekommer problem med skorstensrök från eldstäder under kalla perioder. Webbtjänsten SIMAIR-ved används av kommuner, luftvårdsförbund och andra aktörer som planerar luftkvalitet kopplad till energifrågor i bostadsområden med småskalig uppvärmning.

SIMAIR-ved ger dig underlag för information, utbildning och kommunikation med hushållen och kan användas för att studera olika scenarier, som exempelvis byte av eldstad eller införande av lokala föreskrifter.

Lättanvänt med detaljerade resultat

I SIMAIR-ved visas en karta över din kommun eller tätort. Genom att klicka på punkt- och vägkällor i någon del av tätorten startar en avancerad modellberäkning som visar om miljökvalitetsnormen för ett ämne överskrids eller ej.

Du kan jämföra resultat från SIMAIR-ved med egna mätningar och få en samlad översikt över luftkvaliteten.

Kommunens sotardata viktiga

Nödvändig information om meteorologi, spridning och emissioner finns redan lagrade i SIMAIR-ved. För varje väglänk finns uppgifter lagrade om trafikmängd, hastighet med mera från Trafikverkets nationella vägdatabas.

Databaserna uppdateras med data för ett år i taget. Även scenarier för simulering av luftmiljön år 2020 finns tillgängliga i systemet.

För eldstäder finns information om emissionsfaktorer för olika ämnen, men så kallade sotardata såsom typ av eldstad, förekomst av ackumulatortank och miljögodkännande saknas. Nya sotardata kan läggas in av kommunen själv eller med vårt stöd. Data för eldstäderna är givetvis möjliga att ändra.

Kom igång snabbt

SIMAIR-ved kräver ingen installation utan du loggar in via din vanliga webbläsare. Resultaten kan exporteras som bilder, shape-, pdf- och Excel-filer. Vi erbjuder kurser på förfrågan för att hjälpa dig att komma igång med SIMAIR-korsning.

Kontakta oss för mer information och prisförslag!