Luftmiljö

Våra mätdata och beräkningar används vid uppföljning och kontroll samt som beslutsunderlag för åtgärdsprogram och miljökonsekvensbeskrivningar. Vi har erfarenhet av både den lokala skalan och den nationella nivån.

Intressant information inom luftmiljö

Rådgivningstjänst för modellanvändare

Vi hjälper dig i val, användning eller kvalitetssäkring av din luftkvalitetsmodell.

Karttjänst för lufthalt och deposition

SMHI kartlägger lufthalt och deposition på nationell skala inom ramen för Naturvårdsverkets miljö­övervakning. 

Forskning inom SMHI

Vi bedriver forskning för ökad kunskap om de processer som påverkar spridningen av luftföroreningar. Detta ger oss möjlighet att bättre utvärdera luftkvaliteten och bedöma dess konsekvenser.

Rådgivningstjänst för modellanvändare

Vi hjälper dig i val, användning eller kvalitetssäkring av din luftkvalitetsmodell.

Karttjänst för lufthalt och deposition

SMHI kartlägger lufthalt och deposition på nationell skala inom ramen för Naturvårdsverkets miljö­övervakning. 

Forskning inom SMHI

Vi bedriver forskning för ökad kunskap om de processer som påverkar spridningen av luftföroreningar. Detta ger oss möjlighet att bättre utvärdera luftkvaliteten och bedöma dess konsekvenser.