Luftmiljö

Våra mätdata och beräkningar används vid uppföljning och kontroll samt som beslutsunderlag för åtgärdsprogram och miljökonsekvensbeskrivningar. Vi har erfarenhet av både den lokala skalan och den nationella nivån.

Fler tjänster inom luftmiljö

Kontakt

Vi kontaktar dig gärna

Nyheter

23 februari 2017

Inbjudan till kurs i SIMAIR2

01 februari 2017

SMHI bidrar till europeisk prognostjänst för luftmiljö

Fler tjänster inom luftmiljö

Kontakt

Vi kontaktar dig gärna

Nyheter

23 februari 2017

Inbjudan till kurs i SIMAIR2

01 februari 2017

SMHI bidrar till europeisk prognostjänst för luftmiljö

Intressant information inom luftmiljö

Rådgivningstjänst för modellanvändare

Vi hjälper dig i val, användning eller kvalitetssäkring av din luftkvalitetsmodell.

Karttjänst för lufthalt och deposition

SMHI kartlägger lufthalt och deposition på nationell skala inom ramen för Naturvårdsverkets miljö­övervakning. 

Forskning inom SMHI

Vi bedriver forskning för ökad kunskap om de processer som påverkar spridningen av luftföroreningar. Detta ger oss möjlighet att bättre utvärdera luftkvaliteten och bedöma dess konsekvenser.

Rådgivningstjänst för modellanvändare

Vi hjälper dig i val, användning eller kvalitetssäkring av din luftkvalitetsmodell.

Karttjänst för lufthalt och deposition

SMHI kartlägger lufthalt och deposition på nationell skala inom ramen för Naturvårdsverkets miljö­övervakning. 

Forskning inom SMHI

Vi bedriver forskning för ökad kunskap om de processer som påverkar spridningen av luftföroreningar. Detta ger oss möjlighet att bättre utvärdera luftkvaliteten och bedöma dess konsekvenser.