Vi söker ny gruppchef till konsultgruppen Luftmiljö

Lockas du av att jobba i en verksamhet som bidrar till god samhällsplanering, minskad miljöpåverkan och minskad sårbarhet i samhället? Trivs du i en utåtriktad roll och har lätt för att etablera nya kontakter? Vi söker en inspirerande och kreativ ledare till konsultgruppen Luftmiljö. Vi erbjuder dig ett jobb i en spännande och utvecklande miljö tillsammans med kvalificerade kollegor.

SMHIs konsultverksamhet riktar sig till många olika målgrupper, huvudsakligen i Sverige men inom utvalda områden även internationellt. Våra tjänster består i att vi genom analys och simuleringar tar fram beslutsunderlag där effekten av väder, vatten och klimat är centralt för kundens verksamhet. Med djup kunskap om våra kunders verksamhet och omvärld kan vi med vår expertkompetens beskriva effekter och åtgärder för att minimera risker och konsekvenser.

Inom SMHIs konsultverksamhet finns tre konsultgrupper verksamma inom Hydrologi, Vattenmiljö och Luftmiljö. Till Luftmiljögruppen söker vi nu en gruppchef med uppdrag att leda och utveckla konsult- och uppdragsverksamheten inom Luftmiljöområdet samt att tillsammans med de andra konsultgruppcheferna och chefen för konsultverksamheten aktivt bidra i utvecklingen av SMHIs konsultverksamhet som helhet.

Konsultgruppen inom Luftmiljö är placerad vid huvudkontoret i Norrköping och består av 14 medarbetare med expertkompetens inom Luftmiljö och med hög kompetens inom systemutvecklingsområdet. Gruppen ligger i framkant med att i samverkan med SMHIs luftmiljöforskning utveckla och använda tekniska lösningar för övervakning av luftmiljön i Sverige och världen. Våra system hanterar t ex luftkvalitet i våra städer, utsläpp från sjöfart och beredskap vid kärnkraftsolyckor. Förutom att tillhandahålla modellsystem till både kommersiella användare och myndigheter utför vi även utredningar och deltar i forskningsprojekt för att förbättra miljö och hälsa.

I rollen som gruppchef leder du verksamheten i strategiska, taktiska och operativa frågor och du har förmågan att prioritera, strukturera och organisera arbetet effektivt. I rollen har du ansvar för planering, genomförande och uppföljning av luftmiljögruppens verksamhetsområde med ansvar för områdets lönsamhet.

Du rapporterar till chefen för konsultverksamheten och har direkt personalansvar för medarbetarna inom din grupp. Du ingår i konsultverksamhetens ledningsgrupp och är en viktig länk mellan din konsultgrupp och konsultverksamhetens ledningsgrupp. Du bidrar aktivt med din kompetens och tidigare erfarenhet av ledningsarbete och förbättringsarbete.  

Konsultgrupp Luftmiljö är en resultatenhet, vilket innebär att du har övergripande ansvar för planering både på lång och kort sikt, för genomförande av marknads- och försäljningsarbete och för själva ”produktionen”. Du ansvarar för upprättande av budget och ekonomiska prognoser, både avseende intäkter, kostnader och lönsamhet.

Din profil

Vi söker dig som är utbildad Civilingenjör, Naturvetare eller motsvarande med kunskap inom miljö, klimat eller IT utveckling. Vi vill att du har tidigare erfarenhet av projektstyrning, både projektledning och styrgruppsarbete samt av projektstyrningsmodeller. Du har också tidigare erfarenhet av att hantera personal och frågor kopplat till detta och har du erfarenhet av att vara personalansvarig chef är detta meriterande.

Det är meriterande med erfarenhet av att långsiktigt och strategiskt utveckla och driva uppdragsverksamhet åt andra nationella myndigheter samt erfarenhet av systemutveckling, databashantering, programmering och arbetsmetodik. Har du tidigare erfarenhet av att utveckla och leda framgångsrik kommersiell konsultverksamhet, där konsulterna är experter inom olika discipliner samt erfarenhet av luftmiljö är meriterande.

Erfarenhet av strategisk marknadsplanering, marknadsbearbetning och försäljning inom konsultverksamhet är meriterande liksom erfarenhet av och förståelse för både kortsiktig och långsiktig resursplanering för konsultverksamhet.

Du har lätt för att etablera kundkontakter och bygga förtroende samt är intresserad av att arbeta med en affärsorienterad verksamhet. Du är kreativ och arbetar aktivt för att såväl verksamheten, du och dina kollegor ska utvecklas och hitta nya vägar framåt. Du har förmågan att delegera, inspirera och ge andra möjlighet att ta ansvar och utvecklas. Att vara ödmjuk inför andras expertområden och att skapa delaktighet i de sammanhang som du ingår i är en självklarhet för dig. Du är van att möta olika kulturer och du anpassar ditt tillvägagångssätt utifrån situation. Stor vikt kommer att läggas vid bedömningen av din förmåga att använda dina samlade kunskaper och färdigheter.

Goda kunskaper i engelska, både i tal och i skrift och minst grundläggande kunskaper i svenska är ett krav. Om svenska inte är ditt modersmål förutsätter vi att du har svenska som arbetsspråk efter ett år. Övriga språkkunskaper är meriterande.

I rollen är resor ett naturligt och frekvent inslag. Resorna kan vara både inom Sverige och utomlands.

Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med placering i Norrköping

Vill du veta mer?

För ytterligare information kontakta gärna Konsultchef Sten Lindell eller HR-specialist Elin Ring. Fackliga representanter är för SACO Johan Arvelius och för ST Julia Zabori Samtliga nås via e-post fornamn.efternamn@smhi.se eller telefon 011-495 80 00. Då det är semestertider nås vi enklast under veckorna 32-34.

Din ansökan

Välkommen med din ansökan senast den 29:e augusti 2021.

Lämna din ansökan här

SMHI är en svensk expertmyndighet med globalt perspektiv och en livsviktig uppgift i att förutse förändringar i väder, vatten och klimat. Med vetenskaplig grund och genom kunskap, forskning och tjänster bidrar vi till att öka hela samhällets hållbarhet. Varje dag, dygnet runt, året om.

Tänk på att de handlingar och uppgifter du skickar till SMHI genom din ansökan blir en allmän handling. Detta betyder att allt material i ansökan, inklusive bilagor, kan behöva lämnas ut till den som begär det om uppgifterna inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Tänk på att i första hand skriva det som du bedömer är relevant i förhållande till kraven på tjänsten. Tänk på din integritet och undvik att lämna information som innehåller känsliga personuppgifter, uppgifter om din eller närståendes hälsa, politiska åsikter eller religiös övertygelse.

Kontaktpersoner

Sten Lindell
Segmentchef
011-495 80 00
sten.lindell@smhi.se

Elin Ring
HR-Specialist
011-495 80 00
elin.ring@smhi.se

Johan Arvelius
SACO
011-495 80 00
johan.arvelius@smhi.se

Julia Zabori
ST
011-495 80 00
julia.zabori@smhi.se