Prisuppgifter - SIMAIR

SIMAIR licensieras till kommuner, samverkansområden eller konsulter i form av abonnemang. Grundtanken är att erbjuda abonnemanget till kommuner, eftersom kommunen har ansvar för kontroll av luftkvalitet.

Priset för ett årligt abonnemang beror på invånarantalet och regleras med KPI. Flera kontor i kommunen kan använda samma abonnemang, till exempel både för kontroll av luftkvalitet och i plansammanhang.

Prisexempel för SIMAIR 2021
Antal invånare C:a pris exkl. moms
20 000 12.200:-
60 000 19.100:-
100 000 23.600:-
140 000 27.100:-

Samverkansområden

I samverkansområden lämnas 10 % rabatt på de enskilda kommunernas abonnemang, om de önskar egen inloggning till den kommunala nivån.

Länsabonnemang

Det finns även möjlighet att teckna ett länsabonnemang utöver de kommunala abonnemangen. Priset för ett länsabonnemang är 15.000:- + 75% av listpriset för de kommuner som inte har eget kommunabonnemang.

För samordnad rapportering ger den här formen en bra överblick över hela samverkansområdet, men kommunernas ändringar i databaserna förs inte automatiskt över till länsnivån annat än vid en årlig aggregering.

Fördelen med ett länsabonnemang är att det ger tillgång till hela vägnätet i länet.

Inhyrda konsulter

Om en kommun vill anlita konsulter så finns möjlighet för konsulter att teckna ett korttidsabonnemang (2021 års taxa) för 8.100:- för 3 månader på SIMAIR-väg eller 12.000:- för SIMAIR-väg och SIMAIR-korsning, under förutsättning att kommunen har ett grundabonnemang.

I kommuner som saknar grundabonnemang kan konsulter få teckna ett abonnemang på samma prisnivå som kommunen skulle få. Om kommunen anlitar flera konsulter så är detta en dyrare abonnemangsform på sikt och kommunen tappar kontroll över datakvaliteten.

SIMAIR-korsning

Till SIMAIR-väg finns påbyggnadsmodulen SIMAIR-korsning för yttäckande beräkningar, som kan användas i plansammanhang eller för exponeringsberäkningar.

Med SIMAIR-korsning kan man göra beräkningar i en stadsdel eller ett planområde. Speciellt i områden som påverkas av flera vägar, eller där vägarnas dragning är mer komplicerad, t ex rondeller, påfartsramper eller liknande är SIMAIR-korsning mer lämpat att använda.

I dagsläget är priset 50 % av priset för SIMAIR-väg.