Beredskapssystem för större utsläpp

När stora och plötsliga utsläpp till luften sker kan det få omfattande konsekvenser på viktiga samhällsfunktioner och människors hälsa. SMHI har utvecklat beredskapssystemet BAPS för att kunna beräkna halter och göra prognoser för den vidare spridningen av utsläppen. Systemet har ett lättanvänt webbgränssnitt och ger med sin snabbhet goda förutsättningar att ta rätt beslut för åtgärder i rätt tid.

Branden i Västmanland 2011 och vulkanen Eyjafjallajökulls stora utbrott på Island 2010 är två exempel på när stora utsläpp till luften påverkade grundläggande funktioner i samhället. I sådana krissituationer är det av största vikt att berörda aktörer har så mycket information som möjligt. Med beredskapssystemet BAPS görs kontinuerligt beräkningar för att kunna visa ständigt uppdaterade prognoser av spridning och nedfall av den aktuella föroreningen.

 • BAPS Volcano Dispersion
  Spridningen av aska på fyra olika flygnivåer från ett fiktivt vulkanutbrott av Bárðarbunga på Island.
 • BAPS Volcano Event Details
  Beskrivning av ett fiktivt vulkanutbrott av Bárðarbunga, Island.
 • BAPS Wildfire Dispersion
  Spridningen av partiklar ifrån en fiktiv skogsbrand i Sverige.
 • BAPS Volcano Dispersion
  Spridningen av aska på fyra olika flygnivåer från ett fiktivt vulkanutbrott av Bárðarbunga på Island.
 • BAPS Volcano Event Details
  Beskrivning av ett fiktivt vulkanutbrott av Bárðarbunga, Island.
 • BAPS Wildfire Dispersion
  Spridningen av partiklar ifrån en fiktiv skogsbrand i Sverige.

Avancerad beräkningsmodell

Beredskapssystemet BAPS hanterar spridningen från flera olika typer av utsläpp, till exempel radioaktiva partiklar från kärnkraftverk, rök från skogsbränder samt aska och gaser från vulkanutbrott.

Beräkningarna utförs på en superdator med den regionala spridningsmodellen MATCH, som har använts och utvecklats av SMHI i nästan trettio års tid. MATCH är en avancerad modell för att beräkna hur luftföroreningar transporteras genom atmosfären och hur de ändras genom kemiska och fysiska processer. För beräkningarna används aktuell meteorologi och beskrivning av utsläppskällans storlek och karaktär.

Beredskapsmodellen är kopplad till ett användarvänligt webbgränssnitt där tillgänglig information fylls i och resultaten presenteras och tillgängliggörs för nedladdning.

För övning och verklighet

Beredskapssystemet MATCH kan användas av olika aktörer i ett skarpt läge såväl som i övningar och vid planeringen av framtida beredskapssituationer. Systemet är möjligt att utveckla så att den typ av utsläpp som berör din verksamhet kan inkluderas.