Rapportera till datavärdskapet

Ibland är det skönt att överlåta hela luftkvalitetsarbetet till någon med stor erfarenhet och kunskap. Förutom kontroll av luftkvalitet hjälper vi gärna till med den årliga rapporteringen av din kommuns modellberäkningar, objektiva skattning och inledande kartläggning.

Varje år ska alla kommuner rapportera resultatet av sin kontroll av luftkvaliten till Naturvårdsverkets datavärd. Sedan 2016 är SMHI datavärd för luftkvalitetsdata och vi tar gärna hand om din rapportering så att du slipper tänka på den!

Självklart hjälper vi också till med uppföljningen av er luftkvalitet i kommunen eller luftvårdsförbundet. Detta kan till exempel vara luftkvalitetsberäkningar eller genomförandet av en inledande kartläggning eller objektiva skattning.

Kontakta oss gärna för mer information.

Till Datavärdskapet för luftkvalitet