Detaljerade luftberäkningar (CFD)

Ibland kan man stöta på så komplicerade utsläppsmiljöer att vanliga spridningsmodeller inte räcker till. CFD står för computational fluid dynamics ("beräkningsströmningsdynamik"), och är vår mest avancerade metod för att studera luftkvaliteten i städer.

CFD vill du använda dig av när du är intresserad av att studera åtgärder för att minska halterna av luftföroreningar i de mest komplicerade miljöerna. Det kan till exempel vara när du vill ta hänsyn till invecklade byggnadsgeometrier eller svåra trafiksituationer i framtagandet av nya detaljplaner.

 • CFD 1
  Luftflöden runt kvarteret Järnvågen i Göteborg.
 • Luftmiljö CFD-bild 2
  Halter av NO2 runt kvarteret Järnvågen i Göteborg.
 • Luftmiljö CFD-bild 3
  Luftflöden runt Södra Hamnen i Malmö.
 • CFD 1
  Luftflöden runt kvarteret Järnvågen i Göteborg.
 • Luftmiljö CFD-bild 2
  Halter av NO2 runt kvarteret Järnvågen i Göteborg.
 • Luftmiljö CFD-bild 3
  Luftflöden runt Södra Hamnen i Malmö.

Modellering med CFD

Vi har mångårig erfarenhet av modellering med CFD, som ger oss möjlighet att beskriva både emissioner och spridning med mycket hög detaljnivå.

I CFD löser man de så kallade Navier-Stokes ekvationerna, som beskriver hur flöden beter sig. För detta använder vi oss av den öppna programvaran OpenFOAM, som vi specialanpassat för arbete med luftkvalitet. Det är ett beprövat verktyg som vi testat mot både mätningar och andra spridningsmodeller.

Stora beräkningsområden

Eftersom det handlar om tidskrävande beräkningsmodeller använder vi oss av superdatorn NSC (Nationellt SuperdatorCentrum) i Linköping, vilket ger oss möjligheten att utföra längre och större beräkningar än vad som skulle vara möjligt på en vanlig dator.

För varje projekt använder vi oss av ett stort bibliotek med olika utsläpps- och meteorologiska fall. Vi kan på så sätt beräkna utsläppshalterna timme för timme, vilket gör det möjligt att både beräkna percentilvärden i enlighet med gällande lagstiftning och att validera beräkningarna med tidsserier från närliggande mätstationer.