SMHIs Lantbruksväder avvecklas

Under 2018 och 2019 genomfördes ett projekt för att förnya och förädla våra tjänster ytterligare tillsammans med utvalda leverantörer till lantbruket. Det har varit ett lärorikt och intressant projekt och vi ser att det finns många möjligheter och spännande satsningar inom det svenska lantbruket.

Utifrån erfarenheter från projektet ser vi att den relativt sett begränsade marknadspotentialen i Sverige, i kombination med den hårda konkurrensen i Europa, inte kan motivera de investeringar som krävs för att lyckas. Inom SMHI har vi därför beslutat att avveckla vår satsning inom lantbruk.

SMHI har levererat tjänster som hjälper lantbrukare i mer än 30 år. Det hela startade med lokala väderprognoser på telefonsvarare följt av fax. Därefter SMHIs första tjänst på internet lantbruksvädret, senare tog vi steget till WAP på mobiltelefon och uppdaterade tjänster på internet med lantbruksvädret i vår plattform Bizmet. Tjänsterna på internet förnyades därefter till plattformen Produktportalen och samtidigt togs appen lantbruksvädret fram, SMHIs första app.

Från årsskiftet 2019/2020 hänvisar vi till SMHIs öppna väder- och klimattjänster som även de är till stor nytta för lantbruket.