Konsument och Media

Genom våra anpassade vädertjänster kan du som aktör inom media- eller konsumentmarknaden skapa värde för din slutkund. Vi erbjuder allt från tryckta tidningsprognoser till företagsanpassade väderanalyser för att öka er kundnytta.

Bättre affärer med insikt om vädret

Vi hjälper dig att hitta samband mellan vädret och din verksamhet och hur du kan använda vädret för att öka din försäljning.

Vädernyheter i din kanal

Skapa mervärde på webb och i tryckt media med väderprognoser från oss. Våra meteorologer hjälper dig med intressant innehåll genom att besvara dina frågor om aktuella väderhändelser. Till webben kan vi skapa väderfilmer som blir ett regelbundet inslag i din kanal. 

Bli förberedd inför event

Med hjälp av våra specialanpassade tjänster blir du uppdaterad på aktuellt väder inför och under ditt evenemang.

Telefontjänst och intressanta artiklar

Ring och rådfråga en meteorolog om väderutvecklingen i ditt område eller koppla av med intressanta väderartiklar om fenomen och aktuellt väder.

Bättre affärer med insikt om vädret

Vi hjälper dig att hitta samband mellan vädret och din verksamhet och hur du kan använda vädret för att öka din försäljning.

Vädernyheter i din kanal

Skapa mervärde på webb och i tryckt media med väderprognoser från oss. Våra meteorologer hjälper dig med intressant innehåll genom att besvara dina frågor om aktuella väderhändelser. Till webben kan vi skapa väderfilmer som blir ett regelbundet inslag i din kanal. 

Bli förberedd inför event

Med hjälp av våra specialanpassade tjänster blir du uppdaterad på aktuellt väder inför och under ditt evenemang.

Telefontjänst och intressanta artiklar

Ring och rådfråga en meteorolog om väderutvecklingen i ditt område eller koppla av med intressanta väderartiklar om fenomen och aktuellt väder.