Osäker framtid för isvägar

På många håll i landet är det vanligt att ploga upp vägbanor på frusna sjöar, vattendrag och hav under vintermånaderna. Ett varmare klimat gör framtiden för isvägar osäker och därför behövs alternativ.

Färjerederiet Trafikverket tog SMHI till hjälp för att ta reda på utsikterna för isvägar på Storsjön i Jämtland.

– Isvägarna är öppna för fordon med en totalvikt på upp till två ton. När isen har bra kvalitet och tjocklek klarar den fordon som väger upp till fyra ton. Transporterna över sjön bli både kortare och snabbare, men med mildare vintrar har det blivit allt svårare att hålla isvägarna öppna, berättar Färjerederiets distriktschef Kjell Eriksson.

Färjerederiet vände sig till SMHI för att få ökad kunskap om klimatförändringar och dess påverkan på möjligheten att i framtiden ha isvägar på Storsjön.

Anpassning till varmare klimat

SMHIs observationer avslöjade att isperioden för Storsjön minskat med flera veckor sedan mätningarnas början 1870.

– Klimatscenarier pekar samtidigt på att isperioden kommer att minska innevarande seklet. Det kommer att bli svårare att inrätta isvägar, även om det också fortsättningsvis kommer att finnas is vintertid. Vår analys pekar alltså på att det kommer att krävas anpassningar till det varmare klimatet, berättar Kristoffer Hallberg, hydrauliker på SMHI. 

Luftbubblor håller ränna öppen

En lösning skulle kunna vara att installera bubbelledningar på sjöbotten. När luftbubblor släpps ut förs varmare bottenvatten mot sjöns yta där isbildningen hindras så att en ränna hålls öppen för färjetrafik.

– Under kalla vintrar med rejäl is kan man faktiskt ha isväg parallellt med färjeränna, men självklart på lite avstånd från luftledningen. Det är bara i närområdet just kring bubbelledningen som isen smälts. Innan man går vidare är det nödvändigt att bland annat göra mätningar på plats för att slutligen avgöra om åtgärden är lämplig, säger Kristoffer Hallberg.

Isvägar på Storsjön, Jämtland
Isvägar på Storsjön, Jämtland