SMHI Onboard Routing

Inte bara ett ombordsystem, du får även tillgång till våra erfarna marinmeteorologers råd. Och webbtjänsterna uppdateras ständigt under hela dygnet.

Självklart vill vi undvika allt dåligt väder, men på vissa router och årstider och vädersituationer kan beslutet om bästa vägval vara svårt. Vetskapen om var gränsen till direkt farligt väder för last eller fartyg går är viktig oavsett om det bygger på objektiva mätvärden eller en mer subjektiv känsla hos befälhavaren.

SMHI hjälper dig med bägge delarna.

SMHI Onboard Routing innehåller väderprognoser och avancerad ruttplanering med vissa beräkningar av fartygens prestation med avseende på hastighet, bränsleförbrukning och förväntad ankomsttid.

GPS-anpassat gränssnitt förser er med ruttplanering.