Fleetweb

En helt ny version av Fleetweb som håller dig uppdaterad och som hjälper dig som redare eller operatör att vara proaktiv snarare än reaktiv.

Marcus Lagré, systemutvecklare på SMHI Sjöfart förklarar Fleetweb.

Fleetweb kombinerar det bästa av flera världar – modern visualiseringsteknik, service design och ett avancerat men intuitivt uppföljningsgränssnitt. Genom att koppla ihop flera system fås en total överblick av flottan samtidigt som du kan säkerställa att användningen av dina fartyg optimeras.

I ett och samma system finns nu möjlighet till noggrann övervakning, SMHIs prognoser och observationer samt de uppgifter fartygen själva får rapportera in. Möjligheterna för redare och operatörer att kommunicera proaktivt med fartygsbefälen ökar nu markant.

På ett lättförståeligt sätt visualiseras beräkningarna både av vad som har hänt och vad som kommer att hända. På så vis möjliggörs en minskad bränsleförbrukning och risken att fartygen inte håller sina planerade ankomsttider minimeras. Förutom att optimera användandet av fartygsflottan bidrar Fleetweb självklart till säkerhet för fartyg, last och manskap.

  • Fartygens avvikande hastighet och bränsleförbrukning satt i relation till det kontrakterade
  • Fartygens förväntade och rapporterade ankomsttider i relation till SMHIs beräkningar, baserade på uppgifter från fartygens kaptener
  • Beräkningar av eventuellt förlorad seglingstid samt överkonsumtion av bränsle
  • OVA; Ongoing Voyage Analysis. Med ett enkelt klick kommer ni åt all nödvändig information om fartyget och dess pågående rutt. Här är även all kommunikation mellan SMHI och fartyget tillgänglig
  • Showroom - ger dig en snabb överblick över hela flottan, ständigt uppdaterad