Hemmafarvatten

SMHIs tjänster hjälper dig till lönsam och säker sjöfart. Vid en utsläppssituation till havs kan SMHIs webbaserade verktyg spåra källan till föroreningen.

Skräddarsydda tjänster för sjöfarten

Oljespridningstjänster

OceanWeb

Havsis

Kontaktinformation

Skräddarsydda tjänster för sjöfarten

Oljespridningstjänster

OceanWeb

Havsis

Kontaktinformation