NSWC

Nordic Significant Weather Chart är en översikt över flygvädret i Sverige och angränsande länder, gällande för en bestämd tidpunkt.

Kartan utfärdas var sjätte timme, 4 timmar innan giltighetstiden. Vid stora förändringar innan giltighetstiden görs en ändrad karta, en såkallad AMD NSWC.
Kartan görs i samarbete med flygvädertjänsten vid FMI (Finska meteorologiska institutet).

Kartan utfärdas och gäller (UTC)
Tider för produktion av NSWC
20 00
02 06
08 12
14 18