Låghöjdsprognoser - LLF

För planering av VFR-flygning inom Sverige producerar SMHI en låghöjdsprognos som presenteras både i text och i grafisk form.

Låghöjdsprognosen är en prognos för VFR-flygning i Sverige. Detaljerade prognoser för markvindar, molntäckeshöjd, sikt och väder samt höjdvindar, temperatur på höjd och risk för turbulens och is presenteras i textformat och i grafisk form.

Ny låghöjdsprognos 25 jan 2017

Den 25 januari 2017 lanserade SMHI en ny visualisering av låghöjdsprognosen. SMHIs låghöjdsprognos har genomgått en total omarbetning i samarbete med DMI.
Det blir förändringar i alla led då både produktionsverktyg och visualiseringsmetod blir helt nya. Prognosen har utökats med nya områden i Lappland och över Östersjön. Tid för utfärdande och giltighet har också förändrats.

Prognosen kommer som tidigare att nås via länk från aroweb och direkt på northavimet.com

Textprognoserna

Textprognoser och GAMET-telegrammen blir i stort sett oförändrade. De är fortfarande kopplade till fasta områden.

Visualisering

Den grafiska låghöjdsprognosen har genomgått en total omarbetning. Ny plattform och nytt sätt att visualisera ska ge en mer användbar produkt. Man går ifrån de fasta områdena som visualiseras idag och visar istället väder i områden som meteorologen själv definierar. Det blir också en del nya symboler att vänja sig vid. Prognosen kommer att ligga hos DMI på northavimet.com, men är fortfarande inte lösenordsskyddad utan tillgänglig för alla.

Vidareutveckling

Detta är en första version av Låghöjdsprognosen och vidareutveckling och förbättringsarbete kommer att ske under 2017 och 2018. Målet är att kunna presentera en så bra produkt som möjligt.

En användarhandledning till nya Låghöjdsprognosen på engelska finns här:

User guide

 

Kontakt

josef.runback@smhi.se
maria.lundblad@smhi.se

 TIDER FÖR LÅGHÖJDSPROGNOSEN
 

utfärdas
(Lokal tid)

LHP- text och grafisk
(Lokal tid)
GAMET
Vintertid
(UTC)

GAMET
Sommartid
(UTC)

0555

06-14 06-12 05-11
0955 10-18 10-16 09-15
1355 14-22 14-20 13-19
senast 2000 översikt nästa dag