Husfasader

Fastighet

Viktig information för Graddagskunder

Från och med årsskiftet kommer dygnsvärden av SMHI Graddagar levereras tillsammans med SMHI Energi-Index och dygnsmedeltemperatur. Innehållet kommer bestå av samma indata och metodik. Samtidigt kommer ett standardformat för filleverans erbjudas med möjlighet att hämta data via webservice. 

Bakgrund

Vid årsskiftet 2014-2015 skiftade vi Normalperiod för våra månadsprodukter SMHI Graddagar och SMHI Energi-Index till 1981-2010. I samband med förändringen tog vi bort eldningsgränser på Graddagar månadsvärden och ändrade orter, indata och normalperiod till samma som för Energi-Index. Vi passade även på att 2014/2015 slå ihop produkterna SMHI Graddagar & SMHI Energi-Index på månadsnivå där vi nu erbjuder SMHI Graddagar, SMHI Energi-Index och Månadsmedel temperatur som en produkt. Det innebär att det finns produkter och klimatfaktorer från oss för hela kedjan från projektering innan byggnation till uppföljning av verklig energianvändning som alla utgår från kontrollerad metodik och indata som är representativ för orten och utgår från samma normalperiod - 1981-2010. Undantaget är Graddagar dygnsvärden där vi inte genomfört förändringen 2014/2015 fullt ut utan fortsatt med tidigare metodik med eldningsgränser och normalperiod 1971-2000 för de kunder som önskat det .

Bättre produkt from 2017  

Det känns angeläget att de produkter som kommer från oss och som används av Er på dygnsnivå också korrelerar med våra andra produkter så att kedjan från byggnation till uppföljning av använd energi  oavsett upplösning blir korrekt. Vår ambition är att tillföra Er värde i form av jämförbarhet i hela kedjan oavsett upplösning eller geografisk placering. Det innebär att dygnsvärden av SMHI Graddagar från och med årsskiftet kommer att levereras tillsammans med SMHI Energi-Index och dygnsmedeltemperatur och innehålla samma indata och metodik som månadsvärden. Vi kommer samtidigt att leverera i ett standardformat för filleverans som innehåller alla delar Ni behöver och som alternativ finns också möjlighet för Er att hämta data via webservices.

Här nedan kommer våra förändringar i kortform med förtydligande i text till höger – mer info.

  • Förbättrat innehåll produkt Graddagar dygnsvärden - gäller from 1 jan 2017.
  • Ny indata för Graddagar dygn – representativ för ort
  • Orter ersätter SMHI stationer
  • Eldningsgränser plockas bort - april tom oktober 
  • Ny normalperiod 1981-2010 
  • Standardformat för filleverans
  • SMHI Graddagar & SMHI Energi-Index slås ihop på dygnsnivå och kompletteras med dygnsmedeltemperatur
  • Ny leveransmöjlighet – webservices

Från 1 jan 2017 skickar vi produkten default i det nya standarformatet - om Ni inte aktivt meddelat att Ni vill ha leverans på annat sätt.