Väderneutral statistik för komfortkyla

För att en fastighetsägare ska kunna jämföra årskostnaden för att kyla kontorsutrymmen, behöver vädrets effekt på energiförbrukningen uteslutas. Nu finns tjänsten Kyl-Index, som gör just detta.

Kontorsbyggnad

Nu har SMHI tagit fram tjänsten Kyl-Index, där fastighetsägare kan normalårskorrigera statistiken för komfortkyla.

– Genom att utesluta väderrelaterade faktorer kan fastighetsägaren jämföra energiförbrukningen mellan olika år, förklarar Magnus Rödin, marknadschef.

Kyl-Index ger ett mått på hur energibehovet för komfortkyla har skiljt sig från en referensperiod för en specifik ort. Sedan tidigare finns motsvarande tjänst för normalårskorrigering av uppvärmningsstatistik genom tjänsterna Graddagar och Energi-Index.

— Att korrigera kylstatistik är mer komplicerat än korrigering av värmestatistik, främst på grund av att det är svårare att identifiera andelen icke väderberoende förbrukning, säger Magnus Rödin.

SMHI Kyl-Index bygger på en energibalansmodell där byggnadens så kallade ekvivalenttemperatur (ET) beräknats. ET är en beräkning av den av byggnaden upplevda temperaturen med hänsyn tagen till utetemperatur, vind, solinstrålning och internvärme.